Het (onderhands) dwangakkoord voor crediteuren

27-01-2021
Het (onderhands) dwangakkoord voor crediteuren

Gaat uw onderneming gebukt onder een hoge schuldenlast of te zware structurele kosten? Maar wilt u een faillissement voorkomen? De nieuwe Wet Homologatie Onderhands Akkoord (‘WHOA’) kan dan mogelijk uitkomst bieden. Hieronder zal deze regeling kort worden toegelicht.

Kern van de WHOA

Vóór 2021 was een onderhands dwangakkoord voor crediteuren alleen mogelijk indien al sprake was van een faillissement. De op 1 januari 2021 in werking getreden WHOA maakt het echter ook mogelijk om buiten faillissement een onderhands akkoord aan te bieden aan schuldeisers en te laten bekrachtigen door de rechter.

Door deze bekrachtiging - ‘homologatie’ - wordt het akkoord verbindend tegenover crediteuren die mogelijk niet of tegen het akkoord hebben gestemd. Daarnaast kan de WHOA worden ingezet om overeenkomsten te beëindigen of te wijzigen of de positie van aandeelhouders te wijzigen.

Aanvragen WHOA mogelijk door onderneming én crediteuren

De WHOA is bedoeld voor ondernemingen die enerzijds een te zware schuldenlast of te hoge structurele kosten hebben, maar anderzijds wél in de basis levensvatbaar en winstgevend zijn. Een WHOA kan niet alleen worden aangevraagd door de betreffende onderneming, maar ook door schuldeisers, aandeelhouders of de ondernemingsraad van de onderneming.

Doel van het (onderhands) dwangakkoord

Doel van de WHOA is om hiermee onnodige faillissementen te voorkomen door het eenvoudiger maken van het herstructureren van ondernemingen. Ook crediteuren zijn vaak meer gebaat bij een onderneming die op een gezonde wijze verder gaat, dan bij een onderneming die failleert.

Alhoewel door de herstructurering ook werkgelegenheid kan worden behouden, ziet de WHOA niet op werknemers en vraagstukken zoals ontslag en de inhoud van de arbeidsovereenkomst. Hiervoor blijft het arbeidsrecht met haar ‘eigen’ voorgeschreven procedures van belang.

De herstructureringsdeskundige en het onderzoeken van een akkoord

De onderneming kan zelf een WHOA-traject starten. Daarnaast kunnen de onderneming, schuldeisers, aandeelhouders of de ondernemingsraad (ook) een WHOA-traject beginnen door de rechtbank te verzoeken om een herstructureringsdeskundige te benoemen. Deze deskundige bereidt samen met de aanvrager een voorstel voor het WHOA-akkoord voor en begeleidt de onderneming gedurende het WHOA-traject.

De deskundige handelt onpartijdig en onafhankelijk en primair in het belang van de gezamenlijke schuldeisers van de onderneming. De functie van een herstructureringsdeskundige lijkt hiermee sterk op die van een curator in een faillissement. Anders dan bij een faillissement verliest de onderneming echter niet de beschikking over zijn vermogen.

Verdeling in groepen schuldeisers

Bij het onderzoeken en aanbieden van een akkoord is van belang welke rechten welke schuldeisers hebben, omdat schuldeisers met gelijksoortige rechten namelijk zoveel mogelijk worden onderverdeeld in bepaalde ‘groepen’.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan een groep bevoorrechte schuldeisers en een groep gewone schuldeisers. Daarbij heeft de MKB-crediteur onder de WHOA een speciale bescherming, doordat vaak ten minste 20% van zijn vordering moet worden uitgekeerd.

Stemming en homologatie

Het is mogelijk om aan alle groepen schuldeisers een akkoord aan te bieden, maar ook aan een bepaalde groep schuldeisers. Het akkoord is voor die groep aangenomen, indien binnen een bepaalde groep twee derde van de in die groep vertegenwoordigde omvang van de schulden voorstemt.

De onderneming of deskundige kan de rechtbank vragen om het akkoord goed te keuren voor bepaalde schuldeisers die niet of tegen hebben gestemd.

CKV Advocaten is u graag van dienst

De nachtmerrie voor elke ondernemer is om met de onderneming in financieel zwaar weer te komen of zelfs failliet verklaard te worden. Toch kan het ook u overkomen; juist in deze onzekere tijden van corona.

CKV Advocaten beschikt met mr. Thim Pierik en mr. Ernest Claassen over ervaren advocaten die gespecialiseerd zijn in het ondernemingsrecht. Ook worden zij geregeld door de rechtbank aangesteld als curator in diverse faillissementen. Zij wikkelen jaarlijks vele grote en kleine faillissementen en surséances af. Juist daardoor kan CKV Advocaten u deskundig adviseren en ondersteunen bij onder meer:

  • Het voeren van onderhandelingen met financiers, fiscus of schuldeisers;
  • Het aanbieden van een (gerechtelijk) akkoord onder de WHOA;
  • Het voorkomen van een faillissement en begeleiding van een doorstart;
  • De buitengerechtelijke herstructurering en sanering van ondernemingen.

Heeft u vragen over de WHOA en/of zoekt u deskundige en juridische ondersteuning voor uw onderneming? Neemt u ook dan gerust contact met ons op. Ons team van CKV Advocaten is u graag van dienst.

 

Advocaten