Postcodekanjer voor mensen die trouwen na 1 januari 2018!

02-01-2018
Postcodekanjer voor mensen die trouwen na 1 januari 2018!

En toen was het 2018…

Er is veel aandacht voor de winnaar van de Oudejaarsloterij in Noord-Brabant en voor de twee huishoudens die binnen de gelukkige postcode in Eastermar de Postcodekanjer hebben gewonnen. Iedereen droomt weleens weg bij het idee: “Wat nu als ik zo’n enorme prijs zou winnen…?”

Iedere familierecht-advocaat in Nederland is zich op dit moment bewust van iets heel anders dat op 1 januari heeft plaatsgevonden, namelijk de wetswijziging tot invoering van de beperkte gemeenschap van goederen. Hoewel de juridische vakbladen er vol mee hebben gestaan lijkt er in de maatschappij nog maar weinig aandacht te zijn geweest voor deze grote verandering in ons huwelijksstelsel. Dat is ook wel begrijpelijk want in de kranten wordt er wel in hoofdlijnen uitgelegd wat er verandert maar worden er niet altijd voorbeelden bij gehaald.

Voorbeeld beperkte gemeenschap van goederen

Een bruidspaar trouwt in het voorjaar van 2018. Zij laten geen huwelijkse voorwaarden opstellen maar trouwen als gevolg van de nieuwe wetswijziging in beperkte gemeenschap van goederen. Tegen de tijd dat het december is komen de loterij-kriebels op. Het echtpaar heeft een gezamenlijke rekening waarvan hun lot maandelijks aan de Postcodeloterij wordt voldaan. In de supermarkt koopt de man na het doen van de boodschappen nog even met het geld dat hij als kerstpresentje van zijn oma kreeg een oudejaarslot. Nu wordt het cruciaal welke loterij dit nieuwbakken echtpaar wint. Door de wetswijziging is de gift (het kerstpresentje) van oma namelijk niet meer in de gemeenschap gevallen en als hij daarmee het winnende lot heeft gekocht komt dat vermogen volledig aan hem toe.

De postcodeloterij wordt bekostigd vanuit de gezamenlijke huishouding en bij winst van die loterij zijn ze als echtpaar de gelukkige winnaars en valt de opbrengst in hun beider vermogens. Kijk dan wordt de ‘lotsbestemming’ van de echtelieden toch mooi getest!

Wat verandert er voor personen die vanaf 1 januari trouwen? 

Voor stellen die trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan op of na 1 januari 2018 (zonder huwelijkse voorwaarden op te stellen)geldt automatisch de beperkte gemeenschap van goederen. Dat betekent dat alleen vermogen dat tijdens het huwelijk of het geregistreerde partnerschap is opgebouwd van u samen is. Bezittingen of schulden van voor het huwelijk vallen niet in de gezamenlijk boedel. Ook schenkingen, giften en erfenissen blijven persoonlijk bezit of ze nu voor of tijdens het huwelijk zijn ontvangen.

Om te kunnen aantonen, bijvoorbeeld bij een echtscheiding of overlijden, dat bepaalde bezittingen uw persoonlijk eigendom zijn, is een goede administratie belangrijk. Zonder bewijs van eigendom worden persoonlijke spullen toch tot het gemeenschappelijk vermogen gerekend.

Voor schulden die ontstaan tijdens het huwelijk, ook als een van de partners hier niets van afweet, zijn volgens de nieuwe wet beide partners nog steeds aansprakelijk.

Heeft u vragen over deze wetswijziging?

Neem dan gerust contact op met Maartje Beeker, Lisette Plantema-Volkers of Thim Pierik (allen gespecialiseerd in het personen- en familierecht).

 

Advocaten