Ik ga naar de scheidingsadvocaat en ik neem mee….

17-02-2020
Ik ga naar de scheidingsadvocaat en ik neem mee….

Als scheidingsadvocaten merken wij dat wanneer mensen hebben besloten om uit elkaar te gaan het een heel serieuze stap is wanneer zij ons voor het eerst bellen met de vraag om de scheiding voor hen te gaan regelen. Een emotioneel moment waarop iemand hardop uitspreekt dat ‘de kogel door de kerk is’.

Een nieuw hoofdstuk breekt aan en wat daarbij lastig is: er komt enorm veel informatie op je af. En dat terwijl de meesten nog nooit een advocaat hebben hoeven benaderen. Laat staan voor zoiets persoonlijks en emotioneels als een scheiding. Het is dan ook heel begrijpelijk dat iemand toch graag controle wil houden en wil weten wat hij zelf kan doen.

Een eerste vraag van onze cliënten is dan ook vaak: welke stukken heeft mijn advocaat nodig voor mijn scheidingszaak?  Daarvoor hebben we deze handige lijst opgesteld. Lees ook ons blog:Waar moet ik beginnen als ik wil scheiden. 

Checklist van stukken voor uw scheidingsadvocaat:

Heeft u inkomen als ondernemer?

 • van een ondernemer ontvangen wij graag de laatste drie vastgestelde jaarrekeningen en over de periode in het huidige boekjaar de voorlopige of tussentijdse cijfers voor zo ver die er al zijn.

Heeft u inkomen uit loondienst?

 • de jaaropgaven van het afgelopen jaar en uw laatste drie loonstroken of eventueel uitkeringsspecificaties (indien de loonopgaven nou niet een representatief beeld vormen van het jaarinkomen bijvoorbeeld omdat u onregelmatige diensten werkt, dan graag de laatste zes of twaalf loonopgaven meenemen).
 • informatie over een eventueel te ontvangen 13e maand, eindejaarsuitkering of een winstuitkering van het bedrijf waar u voor werkt (vaak staat dat op de loonstrook van december en in uw arbeidsovereenkomst dus die kunt u meenemen).
 • een opgave van de reisafstand woon-werkverkeer en een eventuele bijdrage van de werkgever daarin, is informatie die uw advocaat ook moet weten.

Informatie over uw huis:

 • een specificatie van uw woonlasten zoals de meest recente jaaropgave van uw hypotheek.
 • betaalt u aan een leveringsverzekering die gekoppeld is aan uw hypotheek dan is een kopie van de meest recente jaarspecificatie van die levensverzekeringspolis zeer bruikbaar.
 • de leveringsakte en de hypothecaire akte van de notaris toen u het huis kocht.
 • een kopie van de meest recente WOZ-beschikking van uw huis.
 • heeft u een huurhuis dan is een kopie van de huurovereenkomst erg praktisch. Als u huurtoeslag ontvangt moet uw advocaat dat ook weten (u kunt eenvoudig een uitdraai van uw huidige huurtoeslag downloaden vanaf de website van de Belastingdienst onder ‘Mijn Toeslagen’).

Kosten van de kinderen:

 • maakt u kosten aan kinderopvang? Dan is de meest recente factuur van de kinderopvang en een overzicht van de door u ontvangen kinderopvangtoeslag erg relevant (u kunt eenvoudig een uitdraai van uw huidige kinderopvangtoeslag downloaden vanaf de website van de Belastingdienst onder ‘Mijn Toeslagen’).
 • ontvangt u kindgebonden budget? Zo ja dan ontvangt de advocaat graag de meest recente beschikking van de Belastingdienst.
 • heeft u kinderen waar u studiekosten aan betaald? Ook als ze ouder zijn dan 21 jaar kan dat belangrijk zijn voor de advocaat om te weten;

Andere relevante stukken:

 • wat betaalt u aan premie ziektekostenverzekering? U kunt uw polis toezenden en ook aangeven of u het eigen risico van die ziektekostenverzekering ook moet gebruiken voor uw medische kosten. Ontvangt u zorgtoeslag dan is het overzicht van die toeslag belangrijk om mee te sturen (u kunt eenvoudig een uitdraai van uw huidige zorgtoeslag downloaden vanaf de website van de Belastingdienst onder ‘Mijn Toeslagen’).
 • een overzicht van uw bankrekeningen en spaarrekeningen (op de website van uw bank is eenvoudig een jaaropgave te downloaden).
 • zijn er schulden? Dan zijn de stukken daarvan zeker relevant en zullen die schulden ook besproken worden.
 • een opgave van uw pensioenen; die is te downloaden op www.mijnpensioenoverzicht.nl daarvoor heeft u uw Digid nodig.
 • overzicht van vermogensbestanddelen zoals: auto’s, motoren, boten, tweede woning, inboedel etc.
 • indien u gehuwd bent onder huwelijkse voorwaarden, dan ontvangt de advocaat graag een kopie van de akte huwelijkse voorwaarden die u bij de notaris heeft laten opmaken.
 • bewijsstukken van eventuele andere kosten of andere vermogensbestanddelen kunt u ook gerust meenemen (denk daarbij bijvoorbeeld ook aan erfenissen en schenkingen die u heeft ontvangen).

Tot slot: maakt u zich geen zorgen. Al deze stukken hoeft u echt niet gelijk al paraat te hebben. Ze kunnen ook in de loop van de scheiding worden opgezocht en toegezonden. En ook is geen enkele situatie hetzelfde. De lijst hiervoor is niet sluitend; wellicht is er nog iets specifieks in uw situatie waarvoor uw advocaat nog stukken nodig zal hebben.

Heeft u vragen neem dan gerust contact met ons op.

Maartje Beeker en mr. Lisette Plantema-Volkers

Advocaten