Is alles voor de langstlevende?

31-03-2020
Is alles voor de langstlevende?

De langstlevende is de echtgenoot of geregistreerd partner die achterblijft na het overlijden. Tot 2003 kwam de langstlevende alleen voor in testamenten. In 2003 is de wet gewijzigd en is deze verdeling de standaard geworden. Nu is het juist enkel in testamenten nog mogelijk om hiervan af te wijken.

De langstlevende is samen met de kinderen erfgenaam, maar hoe gaat dit in de praktijk. In de praktijk krijgt de langstlevende alles, dus zowel alle bezittingen, maar ook alle schulden. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld de woning, maar ook aan de daarop rustende hypotheekschuld.

Krijgen de kinderen dan niets? De kinderen krijgen weldegelijk iets, namelijk een geldvordering op de langstlevende ter grootte van de waarde van het erfdeel. Deze geldvordering is in principe niet opeisbaar, oftewel de langstlevende kan niet worden verplicht om tot uitbetaling hiervan over te gaan. Dit is pas anders op het moment dat de langstlevende is overleden, failliet is verklaard of als er een schuldsaneringsregeling op de langstlevende van toepassing is. Wel moet er al erfbelasting worden betaald door de kinderen over de geldvordering, maar deze moet door de langstlevende worden voldaan.

Nu alle bezittingen en schulden bij de langstlevende blijven, komt het geregeld voor dat niet goed wordt vastgelegd wat de waarde van het erfdeel van de kinderen is. Dit kan bij het overlijden van de langstlevende tot veel discussie leiden, helemaal als de langstlevende weer opnieuw is getrouwd. Maar ook kunnen de kinderen, als gevolg van het niet goed vastleggen, zichzelf eventueel tekort doen bij het uiteindelijk verdelen van de nalatenschap van de langstlevende, doordat ze op dat moment over een te groot deel van de nalatenschap successierecht betalen.

Wilt u meer weten over het vaststellen en vastleggen van de waarde van uw erfdeel als kind of heeft u vragen over uw rechten en verplichtingen als langstlevende, neemt u dan gerust contact op.