Kindgebonden budget van invloed op de partneralimentatie?

01-03-2017
Kindgebonden budget van invloed op de partneralimentatie?

Deze vraag heeft het Gerechtshof Den Haag op 22 februari 2017 voorgelegd aan de Hoge Raad.

Sinds de afschaffing van de belastingteruggave van kinderalimentatie en de invoering van een zogenaamde alleenstaande ouderkop in 2015, is de rechtspraak volop in beweging. Nog altijd is niet volledig duidelijk hoe de invoering van de alleenstaande ouderkop (onderdeel van het kindgebonden budget) zich verhoudt tot de behoefte aan kinder- en partneralimentatie.

Voor wat betreft de verhouding kindgebonden budget en kinderalimentatie heeft de Hoge Raad op 9 oktober 2015 reeds geoordeeld dat het kindgebonden budget (en daarmee ook de alleenstaande ouderkop) niet meegenomen hoeven te worden bij de berekening van de behoefte. Wél dient bij de berekening van de draagkracht, aan de zijde van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt, het kindgebonden budget bij het inkomen opgeteld te worden.

Met dit oordeel van de Hoge Raad is er niet volledig uitsluitsel gekomen over hoe om te gaan met het kindgebonden budget, maar is juist de vraag gerezen wat de gevolgen van dit oordeel zijn voor de vaststelling van partneralimentatie. In de rechtspraak is deze vraag tot op heden op verschillende wijzen beantwoord. Om duidelijkheid te krijgen over hoe omgegaan moet worden met het kindgebonden budget bij partneralimentatie, heeft het Gerechtshof Den Haag aan de Hoge Raad de volgende vragen voorgelegd: moet bij de berekening van de partneralimentatie rekening worden gehouden met het kindgebonden budget (inclusief alleenstaande ouderkop) dat de alimentatiegerechtigde ontvangt? Of brengt het karakter van het kindgebonden budget, zijnde een tegemoetkoming van de overheid voor de kosten van de kinderen, met zich mee dat dit buiten beschouwing moet worden gelaten?

Het is van belang om antwoord te krijgen op deze vragen, aangezien het meenemen van kindgebonden budget in de berekening van de partneralimentatie zorgt voor een lagere behoefte aan de zijde van de alimentatiegerechtigde en eventueel ook een lagere partneralimentatie aan de zijde van de alimentatieplichtige. Het zal enige tijd duren voordat de Hoge Raad hierover duidelijkheid verschaft; wordt dus vervolgd. Uiteraard kunt u ook, voordat de Hoge Raad heeft geoordeeld, bij onze familierecht advocaten terecht voor al uw vragen omtrent kinder- en partneralimentatie.

Voor het herberekenen van kinder- en/of partneralimentatie bieden wij speciale pakketten tegen een vast prijs aan; klik hier voor meer informatie.

L.B. (Lisette) Plantema-Volkers

M.E. (Maartje) Beeker

T.H.I.M. (Thim) Pierik