Bestuurder aansprakelijk verplichtingen van een vennootschap

14-12-2015
Bestuurder aansprakelijk verplichtingen van een vennootschap

Als uitgangspunt geldt dat alleen de vennootschap aansprakelijk is voor contractuele verplichtingen van die vennootschap. Echter onder bijzondere omstandigheden kan naast die vennootschap ook de bestuurder van die vennootschap persoonlijk, dus in privé, aansprakelijk zijn. Om tot de persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder te kunnen komen moet de bestuurder een persoonlijk ernstig verwijt kunnen worden gemaakt. Een verzwaarde aansprakelijkheidsmaatstaf. Wanneer is er sprake van een persoonlijk ernstig verwijt?

Voor gevallen waarin een contractspartij van een vennootschap wordt benadeeld, heeft de Hoge Raad in het Beklamel arrest (HR 6 oktober 1989, NJ 1990/286) een maatstaf ontwikkeld om tot persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder te kunnen komen. Het zogenaamd “Beklamelcriterium”.

Volgens dit criterium kan een bestuurder persoonlijk aansprakelijk zijn als de vennootschap verplichtingen is aangegaan op een moment dat de bestuurder op grond van de financiële situatie van de vennootschap wist, of redelijkerwijs behoorde te begrijpen, dat de vennootschap die verplichtingen niet zou kunnen nakomen en geen verhaal zou bieden. Doet dit scenario zich voor, dan moet de bestuurder omstandigheden aanvoeren waaruit de conclusie kan worden getrokken dat hem persoonlijk geen ernstig verwijt kan worden gemaakt ter zake de benadeling. Lukt hem dit niet, dan is de bestuurder privé aansprakelijk voor de gevolgen van de benadeling.

Het “Beklamelcriterium” wordt met enige regelmaat toegepast in lagere rechtspraak Zo ook in een onlangs gewezen arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 21 april 2015 (ECLI:NL:GHARL:2015:2828). In deze zaak ging het om een vennootschap die enkele weken voor de aanvraag van het eigen faillissement verschillende bestellingen had geplaatst bij een contractspartij en die bestellingen onbetaald liet. De contractspartij sprak de bestuurder van de vennootschap vervolgens aan op grond van het “Beklamelcriterium”.

Het Gerechtshof was van oordeel dat de bestuurder op grond van het “Beklamelcriterium” een persoonlijk ernstig verwijt kon worden gemaakt en stelde de contractspartij in het gelijk. De bestuurder werd veroordeeld de gevolgen van de benadeling te betalen. De stelling van de bestuurder dat de contractspartij wist van de slechte financiële situatie en betalingsproblemen van de vennootschap kon hem niet baten, aldus het Gerechtshof.

Als ondernemer kunt u ook geconfronteerd worden met een faillissement van een vennootschap waarmee u kort voor het faillissement een contract bent aangegaan. Andersom loopt u als ondernemer persoonlijk een groot risico als u in een uitzichtloze financiële situatie van uw onderneming toch nog nieuwe contracten aangaat of bestellingen doet. De specialisten van CKV Advocaten kunnen u in beide situaties adviseren en bijstaan.

Mr. T.H.I.M. Pierik

Vragen hierover? Neem contact op met mr. Pierik of mr. Claassen door middel van onderstaand contactformulier.