Ondertoezichtstelling en het belang van een advocaat

05-07-2022
Ondertoezichtstelling en het belang van een advocaat

De ondertoezichtstelling, een woord dat u waarschijnlijk weleens heeft gehoord. Maar wat houdt het precies in? En hoe komt het tot stand? Misschien heeft u ook zelf met een ondertoezichtstelling te maken. Dan is een belangrijke vraag: hoe kan een advocaat u hierbij ondersteunen? Op deze pagina vindt u meer informatie en gaan we in op deze vragen.

Wat is een ondertoezichtstelling?

Een ondertoezichtstelling (hierna: ots) is een verzoek dat de Raad voor de Kinderbescherming indient bij de rechtbank. Dit gebeurt nadat zij onderzoek heeft gedaan en zij van mening is dat er ernstige zorgen zijn over de ontwikkeling van een kind.

Hier gaat vaak het nodige aan vooraf, zoals hulpverlening voor problemen bij de opvoeding, betrokkenheid van de politie in het bijzijn van de kinderen en/of een melding van Veilig Thuis.

Als het verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming wordt toegewezen, komt uw kind onder toezicht te staan van een gecertificeerde instelling (jeugdbescherming) en krijgt u een gezinsvoogd toegewezen. U bent verplicht de hulp van de gezinsvoogd te accepteren tijdens de duur van de ots.

Hoe gaat de procedure bij de rechtbank?

Na de indiening van het ots-verzoek door de Raad voor de Kinderbescherming, ontvangt u een uitnodiging van de rechtbank voor een zitting. Gaat u hier NIET naartoe, dan wordt het verzoek door de rechter bijna altijd toegewezen. Wilt u geen ots? Dan is het van groot belang dat u naar de zitting gaat om bezwaar te maken.

Wel of geen advocaat?

Bijstand van een advocaat tijdens de zitting is niet verplicht, maar kan wel écht het verschil maken in een toewijzing of afwijzing van het ots-verzoek.

Een advocaat zal namelijk (juridische) argumenten aanvoeren aan de hand van uw kant van het verhaal. Deze argumenten gaan in op de vraag waarom de gevraagde ots niet moet worden opgelegd. Of de argumenten richten zich op het aanpassen van de termijn van de ots, met name dat deze voor een kortere periode moet worden uitgesproken dan dat de Raad voor de Kinderbescherming heeft verzocht. Pas hierna kan de rechtbank een beslissing te nemen in het belang van uw kind.

Verlenging ots

Als er een ots is uitgesproken door de rechtbank, dan kan het zijn dat de jeugdbescherming vóór de afloop van de ots vraagt om een verlenging bij de rechtbank. De jeugdbescherming zal u vragen of u het met het verzoek tot verlenging eens bent, zodat er geen zitting nodig is en de rechtbank niet uw kant van het verhaal hoort. Ook hiervoor geldt: bent u het niet eens met een verlenging, schakel een advocaat in.

Kosten advocaat

Houden de kosten van een advocaat u tegen? Een advocaat hoeft niet kostbaar te zijn. Wellicht komt u in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging) van de Raad voor Rechtsbijstand. Dit hangt af van uw inkomen en vermogen. Bij CKV Advocaten kijken we samen met u naar de mogelijkheden.

Heeft u inhoudelijke vragen over de ots? Of wilt u juist meer weten over de kosten? U bereikt ons via onze contactpagina.

Advocaat