Pas op voor 'paulianeus handelen'!

22-03-2022
Pas op voor 'paulianeus handelen'!

Stel dat u activa of andere bedrijfsmiddelen overneemt van een andere onderneming die er financieel niet goed voorstaat. Of dat u als bestuurder van uw moedervennootschap goederen overdraagt en overeenkomsten sluit met uw dochtervennootschap en vervolgens één van beide failliet gaat.

In dat geval bestaat er een groot risico dat de overeenkomst wordt ‘teruggedraaid’ wegens Paulianeus handelen. Onder omstandigheden bent u dan zelfs (persoonlijk) aansprakelijk.

De ‘Actio Pauliana’: het terugdraaien van de overeenkomst

Door Paulianeus handelen verkrijgt de ene schuldeiser een bevoorrechte positie ten opzichte van andere schuldeisers. Een curator kan echter een vóór faillissementsdatum gesloten overeenkomst vernietigen als die overeenkomst benadeling van de schuldeisers brengt. Dit kan de curator doen met de zogenaamde ‘Actio Pauliana’.

De achtergrond hiervan is dat alle schuldeisers in beginsel een gelijk recht hebben op een deel van de boedel. Indien in het zicht van het faillissement activa zijn onttrokken, worden deze schuldeisers mogelijk benadeeld. Van dergelijke benadeling kan ook sprake zijn indien bijvoorbeeld een deel van de handelswaar wordt verkocht aan een bevriende relatie voor een (te) lage prijs.

De curator zal in dat geval de overeenkomst bij een faillissement onderzoeken en zo nodig terugdraaien. Dit brengt mee dat de handelswaar dan terug moet worden gegeven aan de curator. Als koper heb je dan nog vaak slechts een zogenaamde ‘concurrente’ vordering op de boedel, die in de praktijk meestal niet tot (volledige) uitkering komt.

Aansprakelijkheid bij ‘Paulianeus handelen’

Het benadelen van schuldeisers door Paulianeus handelen kan bovendien onrechtmatig zijn. Door Paulianeus handelen loopt u of uw onderneming dus het risico om aansprakelijk te worden gesteld door de curator en op te moeten draaien voor de schade die het gevolg is van dit onrechtmatige handelen. Onder bepaalde omstandigheden kunt u zelfs persoonlijk (lees: in privé) worden aangesproken.

Win dus tijdig advies in

Verkeert uw onderneming in zwaar weer of doet u zaken met een onderneming die inmiddels in dergelijk weer verkeert? Dan raden wij u aan om advies te vragen over wat wel kan en wat niet. Hiermee voorkomt u mogelijk Paulianeus handelen en dat betalingen en transacties later alsnog aangetast worden. Of dat u of uw onderneming het risico loopt om aansprakelijk te worden gesteld.

Juridische en deskundige hulp bij CKV Advocaten

“Wees bewust van de gevolgen van Paulianeus handelen en schakel ons bij twijfel in.”  
Bij CKV Advocaten werkt een team van advocaten en curatoren die u hierover graag verder adviseren. Neemt u daarom gerust contact met ons op en bel CKV Advocaten 038 - 4556055

Advocaten