Rijbewijs ingevorderd?

01-01-2017
Rijbewijs ingevorderd?

Bent u uw rijbewijs kwijt?

Wordt u verdacht van het veroorzaken van een ongeval? Van rijden onder invloed? Te hard rijden? In dat geval kunt u in aanraking komen met het verkeersstrafrecht.

In dit artikel leest u wat u te wachten staat en wat u kunt doen als u uw rijbewijs kwijt bent.

Dagvaarding

U kunt afwachten tot u een dagvaarding ontvangt; een bericht dat u voor de strafrechter moet verschijnen, die zal beoordelen of u zich aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt, en of daarvoor een straf wordt opgelegd. Deze rechter zou kunnen besluiten dat u uw rijbewijs weer terug krijgt.

Lange tijd zonder rijbewijs

Het duurt vaak maanden tot jaren voordat dergelijke zittingen plaatsvinden. Op veel kortere termijn kunt u echter al grote gevolgen ondervinden van het verkeersstrafrecht. Uw rijbewijs kan bijvoorbeeld al zijn ingevorderd, toen u werd staande gehouden door de politie. Dat betekent dat u in afwachting van die rechtszaak niet over uw rijbewijs kunt beschikken. Dat kan een half jaar duren.

Wacht niet af, maar handel

U hoeft niet te wachten tot de officier van justitie besluit uw rijbewijs terug te geven, of tot uw zaak inhoudelijk door de rechtbank wordt behandeld. Het is mogelijk een rechter te verzoeken om zich eerder – d.w.z. vóór de inhoudelijke zitting – over de vraag te buigen of uw rijbewijs in afwachting van de zitting moet worden teruggegeven.

Klaagschrift indienen

Doet u niets, dan bent u uw rijbewijs mogelijk tot aan de inhoudelijke zitting (en, als de rechter dat beslist, mogelijk langer) kwijt. Zes maanden (of meer) niet beschikken over een rijbewijs kan voor grote, praktische problemen zorgen. Indien dat voor u het geval is, kan voor u een klaagschrift worden ingediend.

Door middel van dat klaagschrift wordt de rechtbank gevraagd om te besluiten dat het rijbewijs eerder wordt teruggegeven, en dus niet ingehouden blijft in afwachting van de (inhoudelijke) zitting.

Bijvoorbeeld: in januari wordt uw rijbewijs ingevorderd, omdat u ervan wordt verdacht met te veel alcohol op te hebben gereden. In juni zal de zaak, waarin de rechter zal beoordelen of u inderdaad een strafbaar feit heeft gepleegd (onder invloed rijden), tijdens een zitting worden behandeld. Binnen enkele dagen na de invordering kan echter al een klaagschrift worden ingediend, dat vaak binnen enkele weken wordt behandeld. Als het klaagschrift gegrond wordt verklaard, heeft u uw rijbewijs dus al in januari of in februari – in plaats van in juni – terug. En dat scheelt.

Neem contact op met Mr. Henk Voors voor het juiste advies.