Vereffening van de nalatenschap

28-11-2022
Vereffening van de nalatenschap

Van vereffening van de nalatenschap is sprake als een nalatenschap door één van de erfgenamen beneficiair wordt aanvaard. Bij het ‘vereffenen’ worden eerst de schulden van de nalatenschap zover mogelijk voldaan en pas daarna kan de nalatenschap worden verdeeld. Dit betekent dat er duidelijk gemaakt moet worden welk vermogen en welke schulden deel uitmaken van de nalatenschap. In de tussentijd moet de nalatenschap beheerd worden. In dit artikel leest u meer over vereffening: wie zijn vereffenaars, het benoemen van vereffenaars en hoe het verder gaat na de vereffening.

Wie zijn de vereffenaars?

Alle erfgenamen zijn in principe samen vereffenaar. Zij zijn in de vereffening aan minder eisen verbonden, dit is de zogenaamde lichte vereffening. Soms wordt er door de rechtbank een (professionele) vereffenaar benoemd, dan is er sprake van zware vereffening.

Is er sprake van een negatieve nalatenschap, een onbeheerde nalatenschap of een situatie waarbij de erfgenamen-vereffenaars er samen niet uitkomen? Dan kan het de voorkeur hebben om een wettelijk vereffenaar door de rechtbank te laten benoemen. De kosten van de vereffenaar worden in principe voldaan uit de nalatenschap.

Vereffenaar benoemen

Bij zware vereffening wordt er een (professionele) vereffenaar benoemd door de rechtbank. De vereffening heeft dan wat weg van de afwikkeling van een faillissement. De vereffenaar roept dan namelijk de schuldeisers op om hun vorderingen in te dienen. De schuldeisers die zich hebben gemeld komen na verificatie (goedkeuring) op een verificatielijst. De vereffenaar zal zoveel mogelijk schulden proberen te voldoen, soms zelfs door goederen van de nalatenschap te verkopen als dat nodig is.

Heeft de vereffenaar uiteindelijk voldoende vermogen in kas, dan kunnen de schulden volledig worden voldaan. Is dit niet het geval, dan zullen de schuldeisers slechts een deel van hun vordering ontvangen, nadat de slotuitdelingslijst (waaruit deze verdeling blijkt) verbindend is geworden.

Na de vereffening

Als er na de uitbetaling van de schuldeisers nog vermogen of goederen over zijn, dan is het aan de erfgenamen om in dit in overleg te verdelen. Mocht dit niet lukken, dan kunnen de erfgenamen verdeling vragen bij de rechtbank.

Wilt u meer weten over de vereffening van een nalatenschap of het laten benoemen van een wettelijk vereffenaar? Bij CKV Advocaten kunt u terecht bij de erfrecht advocaten. Neem gerust contact op.  

 

Advocaat