Waar moet ik beginnen als ik wil scheiden?

14-03-2022
Waar moet ik beginnen als ik wil scheiden?

Als u deze vraag intoetst in een zoekmachine zoals Google gaan de eerste zoekresultaten allemaal over zogenaamd ‘gratis’ aanbieders van scheidingen.

Met flitsende quotes wordt aangegeven dat u het eigenlijk allemaal wel zelf kan doen en dat het nagenoeg gratis zou zijn. Het is een beetje als de aloude spreuk: “If it sounds to good to be true, it isn’t true…”

Een scheiding is namelijk maatwerk en als er fouten worden gemaakt dan zijn dat vaak hele dure fouten om te maken.

Bovendien bevindt u zich in een stormachtige periode in uw leven en is het prettig wanneer iemand u stap voor stap meeneemt in alles wat komt kijken bij een scheiding. Een gespecialiseerde echtscheidingsadvocaat helpt u hierbij. 

Verdeel het in behapbare porties: 5 tips waar u in het begin van uw scheiding aan kunt denken

Als u nadenkt over scheiden dan komt er veel op u af. Dat is overweldigend en beangstigend. Want hoe komt die situatie er dan uit te zien? Wat moet er allemaal geregeld worden? Hoe vertellen we het aan iedereen om ons heen en aan onze kinderen?

Wat helpt is om alle onderwerpen in behapbare porties op te knippen. Daarbij kunnen voor de belangrijkste zaken eerst voorlopige afspraken worden gemaakt, zodat u meer tijd creëert om na te denken wat uiteindelijk de beste definitieve oplossingen zijn in uw scheidings-situatie.

Tip 1: voorlopige verdeling van de zorg over de kinderen

Bedenk een voorlopige verdeling van de zorg over de kinderen. Wat is voorlopig mogelijk in combinatie met bijvoorbeeld jullie banen? Kunnen er praktische oplossingen worden bedacht waarbij bijvoorbeeld de ene ouder iedere week mee blijft gaan naar zwemles/voetbal/pianoles?

Kan de bestaande kinderopvang gewoon doorlopen of wellicht zelfs tijdelijk worden uitgebreid? Bedenk daarbij welk schema het meeste rust geeft voor de kinderen. Uiteindelijk zullen ouders samen een ouderschapsplan moeten sluiten waarbij nog veel uitgebreider kan worden uitgewerkt hoe alles in het leven van jullie kinderen kan worden geregeld en verdeeld ook nu hun ouders uit elkaar zijn gegaan.

Ons kantoor verstrekt ouders in scheiding een ouderschapsplan dat ze zelf of met behulp van een advocaat/mediator gezamenlijk in kunnen vullen.

Tip 2: hoe vertellen we het aan de kinderen? En hoe aan andere mensen om ons heen?

Hoe vertellen we het aan de kinderen? En ook een belangrijke: met wie praten we nog meer over onze scheiding? Hoe vertel je je kinderen dat je gaat scheiden? Zo’n gesprek wordt ook wel een paraplugesprek genoemd. De paraplu heeft namelijk ook een symbolische betekenis.

De paraplu staat dan symbool voor de overkoepelende bescherming, die zorgt dat alles wat zich daaronder bevindt beschut blijft.

Rechtwijzer (een onderdeel van de overheidsinstantie de Raad voor Rechtsbijstand) heeft een praktische website ontwikkeld hoe je als ouders het gesprek met je kinderen kan aangaan waarbij een verdeling is gemaakt naar leeftijdscategorie: Start - Ouders uit elkaar (ouders-uit-elkaar.nl) Als het lukt, is het het mooiste wanneer ouders samen een kind kunnen vertellen dat ze uit elkaar gaan.

Daarnaast krijgen al snel andere mensen in uw omgeving te horen dat u gaat scheiden. Hoe goed bedoeld de adviezen vaak ook zijn; het is niet altijd helpend wanneer heel veel verschillende mensen verschillende adviezen geven.

Als het lukt is het mooi om samen met uw aanstaande ex-partner afspraken te maken hoe de scheidingsmededeling wordt gedaan aan familieleden, vrienden en andere naasten. Zo bestaat er minder kans op verschillende verhalen in de wandelgangen. Veel mensen ervaren dat namelijk als erg vervelend.

Tip 3: voorlopige huisvesting

Begin eerst met het nadenken over hoe het de eerste twee maanden na het besluit om uit elkaar te gaan uit moet komen te zien. Het is niet nodig om gelijk al voor langere termijn alles geregeld te hebben.

Het is belangrijker dat u in deze stormachtige weken overeind kan blijven staan.

Kan één van u beiden tijdelijk bij iemand anders verblijven? Bijvoorbeeld bij ouders of  familieleden/vrienden? Ga daar met het eventuele logeeradres over in overleg.

Het is voor veel mensen namelijk erg moeilijk om als zij net hebben besloten om uit elkaar te gaan nog samen onder één dak te verblijven. Ieder een eigen adres om te verblijven creëert rust.

In het geval jullie kinderen hebben kan het ook nog een voorlopige oplossing zijn wanneer de kinderen in de gezamenlijke woning blijven en beide ouders ieder een eigen logeeradres hebben.

Om beurten verblijven jullie vervolgens bij de kinderen in hun ouderlijk huis. Er is zelfs een naam voor deze constructie: ‘bird nesting’ (omdat de ‘birds’ dus op het ‘nest’ blijven en de ouders vliegen om beurten aan).

Tip 4: voorlopige financiële afspraken

Maak voorlopige financiële afspraken. Is het mogelijk om nog een paar weken op de gebruikelijke wijze de kosten van jullie huishouding te verdelen zoals jullie dat altijd al deden?

Soms kan dat wel en soms niet. Stel er is niet een (kosteloos) logeeradres beschikbaar maar één van beiden maakt kosten aan een andere verblijfplaats dan is het zinvol om voorlopige nieuwe financiële afspraken te maken.

Soms is het van groot belang om al snel geen fiscaal partner meer te zijn; vanaf dan wordt alleen naar het inkomen van die persoon zelf gekeken en niet meer naar het gezamenlijke inkomen bij de aanvraag van toeslagen en andere fiscale tegemoetkomingen.

U bent geen fiscaal partner meer wanneer beide partners op een eigen adres ingeschreven staan bij de gemeente en het echtscheidingsverzoek (of verzoek tot ontbinding van het geregistreerd partnerschap) is ingediend bij de rechtbank.

Voor de indiening van dat verzoek heeft u een advocaat nodig (alleen een advocaat mag een dergelijk verzoek indienen bij de rechtbank). Soms is het noodzakelijk dat er al voorlopige bedragen aan kinder- en partneralimentatie worden berekend.

Tip 5: sommige zaken kunnen even geparkeerd worden tot later

Zaken als het verdelen van alle spullen in huis of wat doen we met onze pensioenen, zijn meestal niet het meest noodzakelijke om aan het begin van een scheiding te regelen. De zaken die als tip 1 tot en met 4 staan genoemd zijn veel belangrijker in de eerste emotionele en zware tijd waarin jullie net uit elkaar gaan. Probeer dan ook hoofdzaken van bijzaken gescheiden te houden.

Het is in de eerste weken na het besluit om uit elkaar te gaan niet erg belangrijk wie straks de televisie houdt en hoe het dan moet met het Netflix-abonnement. Wanneer u een eerste afspraak maakt met uw echtscheidingsadvocaat krijgt u vanzelf ‘huiswerk’ mee om lijstjes op te gaan stellen van spullen die verdeeld moeten worden.

Een blog die in dat kader ook nuttig is betreft de vraag welke stukken u uiteindelijk allemaal bij elkaar moet zoeken: Ik ga naar de scheidingsadvocaat en ik neem mee..

Tot slot: probeer u voor te houden dat het regelen van de hele scheiding de tijd kost die het nodig heeft. Een scheiding is niet van vandaag op morgen geregeld. Ga in overleg met elkaar en met uw advocaat om voor ieder onderwerp passende voorlopige en uiteindelijke eindafspraken te maken.

Heeft u vragen neem dan gerust contact met ons op.

mr. Maartje Beeker en mr. Lisette Plantema-Volkers

Advocaten