Wat is letselschade?

03-06-2022
Wat is letselschade?

Letselschade, ook wel personenschade genoemd, is kort gezegd de schade die geleden wordt door lichamelijke verwondingen of psychische problemen die zijn opgelopen door bijvoorbeeld een verkeersongeval, hondenbeet, bedrijfsongeval of medische fout in het ziekenhuis (hierna: kortweg: “ongeval”).

Kan ik mijn letselschade op een ander verhalen?

Het uitgangspunt in het Nederlands recht is dat iedereen zijn eigen schade draagt, maar hierop bestaan talrijke uitzonderingen. Denk bijvoorbeeld aan het geval dat u als fietser bent aangereden door een auto die geen voorrang heeft verleend. Of aan de situatie dat u als werknemer schade oploopt tijdens de uitoefening van uw werkzaamheden doordat de werkgever niet aan haar zorgplicht heeft voldaan. In sommige gevallen kunt u dus een ander aansprakelijk stellen voor uw schade. Wij kunnen u helpen om te beoordelen of iemand anders hiervoor verantwoordelijk is en diegene vervolgens aansprakelijk stellen.

Welke letselschade kan ik claimen?

Indien aansprakelijkheid voor het ongeval door de wederpartij is erkend, is het belangrijk om aan te tonen dat de wederpartij aansprakelijk is voor uw letsel, klachten en daaruit voortvloeiende (overige) schade. Dit kunt u bijvoorbeeld onderbouwen met uw medisch dossier die waar nodig wordt beoordeeld door een medisch adviseur, en andere documentatie. Twee belangrijk te onderscheiden categorieën schade zijn: materiële schade en immateriële schade.

Materiële schade

Bij materiële schade kan bijvoorbeeld worden gedacht aan:

 • verlies van verdienvermogen omdat u (tijdelijk) niet kan werken;
 • benodigde hulp in het huishouden;
 • mantelzorg;
 • benodigde hulp bij het onderhoud van uw huis en klusjes in en rondom uw woning;
 • benodigde kosten die u maakt voor uw herstel;
 • medische kosten die uw verzekeraar niet vergoedt zoals uw eigen risico of nota’s van de fysiotherapeut;
 • benodigde aanpassingen aan uw auto of woning;
 • kosten voor het in kaart brengen van de aansprakelijkheid en schade;
 • zaakschade zoals een kapotte auto, fiets of kleding;
 • gemaakte onkosten die hun doel hebben gemist (kosten zonder nut).

Immateriële schade (smartengeld)

Deze letselschade is niet te waarderen in geld, zoals verdriet, pijn of verlies aan levensvreugde. In Nederland zijn de bedragen die worden toegekend voor smartengeld overigens niet zo hoog zoals wij die uit de Verenigde Staten kennen. Voor het bepalen van de hoogte van het smartengeld wordt in Nederland vaak gekeken naar hoe door rechters in vergelijkbare gevallen is beslist. Van belang zijn (echter ook) onder meer de volgende factoren:

 • Wat is de aard en de ernst van het letsel?
 • Hoeveel medische behandelingen heeft u moeten ondergaan en hoe zwaar waren deze? (zoals aantal dagen in het ziekenhuis, aantal operaties, revalidatieperiode);
 • Hoe lang gaat het duren of heeft het geduurd voordat u helemaal hersteld bent of was?
 • Was het herstel pijnlijk?
 • Hoe lang en in welke mate bent u arbeidsongeschikt (geweest)?
 • Heeft het ongeval ervoor gezorgd dat uw carrière of kans op een andere baan minder is geworden?
 • Zijn er blijvende klachten en/of beperkingen?
 • In welke mate zult u altijd afhankelijk blijven van hulp en zorg van andere mensen?
 • Zijn er littekens en blijven deze zichtbaar? 
 • De aard van de aansprakelijkheid;
 • De mate van verwijtbaarheid van de wederpartij.

De begroting en vaststelling van uw letselschade in hoofdlijnen

Als een ander aansprakelijk is, dan heeft u in de regel recht op vergoeding van de schade die u door deze ‘schade veroorzakende gebeurtenis’ heeft geleden. Het uitgangspunt hierin is dat u zoveel mogelijk moet worden teruggebracht in de situatie dat u niet dat vervelende ongeval had gehad. Bij de vraag welke schade voor vergoeding in aanmerking komt, wordt daarom zoveel mogelijk een vergelijking gemaakt tussen enerzijds uw (vermogens-) situatie met/sinds het ongeval en anderzijds de hypothetische situatie dat u geen ongeval zou hebben gehad. In de praktijk is over deze schadebegroting geregeld discussie met de (verzekeraar van de) wederpartij. 

Juridische en deskundige hulp bij CKV Advocaten

Ons kantoor kan u goed van dienst zijn in dit juridische doolhof. Wij ontzorgen u graag van A tot Z. Wij kunnen u helpen:

 1. om te beoordelen of iemand aansprakelijk is voor uw schade;
 2. die partij vervolgens aansprakelijk te stellen;
 3. uw schade in kaart te brengen en onderbouwen;
 4. uw schade op de aansprakelijke partij te verhalen;
 5. bijstaan in een eventuele gerechtelijke procedure indien bijvoorbeeld; 
  • een minnelijke oplossing met de wederpartij niet mogelijk is en ‘bepaalde knopen moeten  worden doorgehakt’ zoals over de vraag of de wederpartij aansprakelijk is voor uw schade in    het algemeen of over bepaalde specifieke schadeposten;
  • nadere onderbouwing van de aansprakelijkheid of schade wenselijk is door bijvoorbeeld het  horen van getuigen of het benoemen van een externe deskundige door de rechtbank.

De kosten van uw advocaat

En onze kosten? Als de aansprakelijkheid volledig is erkend, moet de aansprakelijke partij in de regel ook de redelijke kosten van uw advocaat en ingeschakelde deskundigen zoals een medisch adviseur vergoeden. Dit staat in de wet (artikel 6:96 BW). Voor het onverhoopte geval dat dit niet (volledig) het geval is, omdat bijvoorbeeld de wederpartij slechts gedeeltelijk aansprakelijk is, maken wij uiteraard van te voren met u duidelijke prijsafspraken. Zo komt u niet voor onaangename verrassingen te staan.

Heeft u nog vragen? Of wenst u juridische bijstand bij verhalen van uw letselschade? Neemt u dan gerust contact met onze letselschadespecialist mr. T.M. Spoler

Advocaat