Welke kosten vallen onder de kinderalimentatie?

10-08-2023
Welke kosten vallen onder de kinderalimentatie?

Een vraag die geregeld gesteld wordt in onze familierechtpraktijk is welke kosten van de kinderen nu precies moeten worden voldaan vanuit de kinderalimentatie. De verzorgende ouder die de kinderalimentatie ontvangt dient de meeste kosten voor de kinderen te betalen. Maar er zijn uitzonderingen. Er wordt namelijk onderscheid gemaakt tussen verblijfskosten, verblijfsoverstijgende kosten en buitengewone kosten. Hierna wordt uitgelegd wat precies het verschil is tussen deze kosten en wat wel en wat niet van de alimentatie betaald moet worden (dit geldt niet wanneer er andere afspraken zijn gemaakt tussen ouders. Het is namelijk mogelijk om in onderling overleg, bijvoorbeeld in een ouderschapsplan, eigen afspraken te maken over alle kosten van de kinderen).

Verblijfskosten

Onder de verblijfskosten wordt verstaan: de kosten die een ouder heeft op het moment dat de kinderen bij hem/haar zijn. Deze kosten worden door beide ouders gemaakt. Elke ouder draagt zijn of haar verblijfskosten zelf. Voor de alimentatiebetaler geldt dat voor deze kosten in een alimentatieberekening een zogeheten zorgkorting wordt toegepast. Deze zorgkorting zorgt ervoor dat er in de alimentatieberekening rekening wordt gehouden met de kosten die de alimentatiebetaler heeft als de kinderen bij hem/haar zijn. Hoe meer omgang een ouder heeft, hoe hoger de zorgkorting en dus meestal ook hoe lager de kinderalimentatie. Onder de verblijfskosten vallen kosten zoals:

• Huur/hypotheek
• Gas, water, licht
• Eten
• Drinken
• Lichaamsverzorging
• Uitstapjes / vakanties
• Speelgoed

Verblijfsoverstijgende kosten

Als de kinderen bij een ouder wonen en staan ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie is diegene de verzorgende ouder. De verzorgende ouder ontvangt de kinderalimentatie; diegene wordt geacht om naast de eigen verblijfskosten ook de verblijfsoverstijgende kosten te betalen van de kinderen. Dit zijn kosten voor alles wat niet met verblijf te maken heeft en hieronder vallen kosten zoals:

• Kleding en schoeisel
• Kosten van school (ook het schoolreisje of een schoolkamp)
• Opvangkosten
• Sportcontributies, sportbenodigdheden, sportkleding
• Muziekinstrumenten of benodigdheden voor bepaalde hobby’s van de kinderen
• Abonnementen (waaronder telefoon)
• Kapper
• Fiets
• Kosten voor openbaar vervoer (i.v.m. school of soms ook een stage)
• Niet vergoede medische kosten

Bijzondere kosten

Naast de dagelijkse kosten van kinderen, zijn er ook andere buitengewone kosten die maar sporadisch voorkomen. De meest gestelde vraag is of de kosten van een beugel nu wel of niet onder de betaalde kinderalimentatie vallen? Vraag is dan of het gaat om buitengewone/bijzondere kosten waar apart rekening gehouden mee moet worden.

Bijzondere/buitengewone kosten zijn de uitzonderlijke, noodzakelijke of onvoorzienbare uitgaven die voortvloeien uit toevallige of ongewone gebeurtenissen en die het gebruikelijke budget voor het dagelijkse onderhoud van het kind overschrijden. Voorbeelden hiervan zijn de extra kosten voor een gehandicapt kind, de kosten van topsport, de kosten van privélessen en extra hoge schoolgelden. Uit het rapport Kosten van Kinderen blijkt dat gebruikelijke extra kosten voor de kinderen meestal gecompenseerd worden door te bezuinigen op andere kosten voor de kinderen. Dit is namelijk hoe de meeste gezinnen, als zij niet gescheiden zouden zijn, met deze extra kosten om zouden gaan. Dit kan per gezin verschillen. Heeft men een ruim gezinsinkomen, dan zijn extra kosten waarschijnlijk geen aanleiding om op andere uitgaven te bezuinigen. Maar kan men doorgaans al moeilijk alle kosten voldoen, dan zal men extra kosten compenseren door andere uitgaven te verminderen. Bijvoorbeeld uitgaven voor vakanties, kleding en speelgoed. Door het compenseren blijven de kosten van de kinderen uiteindelijk gelijk.

Voor de bijzondere kosten geldt dan ook dat het heel belangrijk is om hier bij een scheiding afspraken over te maken en als dat niet lukt dan moet in een procedure worden aangegeven dat in de alimentatieberekening rekening moet worden gehouden met de bijzondere kosten.

Heeft u vragen over kinderalimentatie, neem dan gerust rechtstreeks contact op met onze advocaten.

Maartje Beeker / Lisette Plantema-Volkers

Advocaten