Wijzigingen kinderalimentatie per 1 januari 2015

01-12-2014
Wijzigingen kinderalimentatie per 1 januari 2015

Wat verandert er in de alimentatie?

Wellicht heeft u het al gelezen in de kranten: per 1 januari 2015 zijn er een aantal belangrijke dingen gewijzigd als het om kinderalimentatie gaat. In dit artikel leest u wat er gaat veranderen en wat de gevolgen voor u kunnen zijn.

Geen fiscaal voordeel meer bij betaling kinderalimentatie

Het afschaffen van de aftrek levensonderhoud voor kinderen (LOK) per 1 januari 2015 betekent dat ouders die kinderalimentatie betalen geen voordeel van belastingaftrek meer hebben. Omdat bij de vaststelling van de kinderalimentatie vaak rekening is gehouden met de belastingaftrek, zal de alimentatie zonder belastingaftrek dan te hoog zijn. Dit kan een reden zijn om de hoogte van de kinderalimentatie opnieuw te (laten) beoordelen.

Verhoging kindgebonden budget

Bij de berekening van de kinderalimentatie wordt rekening gehouden met het kindgebonden budget. Het kindgebonden budget gaat door de invoering van de ‘alleenstaande-ouderkop’ omhoog met maximaal €3.050,- per jaar. Dat betekent dat er in bepaalde situaties recht is op zoveel kindgebonden budget dat er geen kinderalimentatie meer hoeft worden betaald.

Alleenstaande ouderkorting

Niet alleen het kindgebonden budget verandert, ook de alleenstaande ouderkorting komt te vervallen. Voor alleenstaande ouders is de zogenaamde ‘alleenstaande ouderkop’ geïntroduceerd: dit is een verhoging van het kindgebonden budget. Deze alleenstaande ouderkop bedraagt maximaal €3.050,- per jaar.

Let op: totdat u nieuwe afspraken hebt gemaakt of totdat de rechter een nieuwe uitspraak heeft gedaan, moet u het bestaande bedrag aan kinderalimentatie blijven betalen!

Neem contact op met onze specialisten van CKV Advocaten voor het juiste advies.