Vaste prijzen arbeidsrecht

Naast de meer gebruikelijke methoden om kosten in rekening te brengen biedt CKV Advocaten de mogelijkheid om binnen een aantal rechtsgebieden en voor veel voorkomende kwesties en procedures een vaste prijs af te spreken. 

U als cliënt van CKV Advocaten weet met onze vaste prijzen van te voren precies wat u krijgt en wat het u kost. Deze prijzen zijn helder beschreven en omlijnd: over de kosten bestaat geen enkele onduidelijkheid.

Momenteel bieden we voor het rechtsgebied arbeidsrecht de volgende vaste prijzen aan:

Check concurrentiebeding

Vaste prijs: € 250,- ex. BTW

Wij begrijpen als geen ander hoe vervelend het voor u als werkgever kan zijn dat u én een werknemer verliest én hij of zij ook nog uw concurrent wordt. Enerzijds kunt u – hoe graag u ook zou willen – die al dan niet toekomstige ex-werknemer niet volledig aan banden leggen, anderzijds zijn er zeker mogelijkheden om uw bedrijf te beschermen.

Arbeidsrecht abonnement

Vaste prijs: € 1500,- ex. BTW

Niets menselijks is ons vreemd. Geregeld komen we werkgevers tegen die pas de noodzaak voelen een advocaat in te schakelen als ‘het kwaad’ als is geschied. Wij komen er vaak achter dat een en ander voorkomen had kunnen worden als er eerder stappen waren gezet of juist niet. Om hier en daar toch eens te kunnen overleggen, zonder dat de (financiële) drempel te hoog moet zijn, bieden wij al enige tijd het arbeidsrecht abonnement aan.

Opstellen arbeidsovereenkomst

Vaste prijs: € 500,- ex. BTW

In één keer een goede basis leggen en voor zover van toepassing rekening houden met de cao. Mocht u alleen willen nagaan of de door u gebruikte arbeidsovereenkomst bijv. conform de WWZ of de cao is, dan kunt u dit laten doen met een enkele Check arbeidsovereenkomst € 350,- (exclusief BTW)

Check vaststellingsovereenkomst

Vaste prijs: € 500,- ex. BTW

Wij merken dat de meest voorkomende wijze van uit elkaar gaan door middel van de vso (vaststellingsovereenkomst) is. En dan? Wel of geen transitievergoeding? Welke opzegtermijn? Loop ik risico’s? Zowel werkgevers als werknemers zijn bij deze check zeer gebaat.

Voorwaarden vaste prijzen

Voor alle vaste prijzen gelden de volgende spelregels:

  • De vaste prijs wordt bij de start van de werkzaamheden in rekening gebracht.
  • De vaste prijzen zijn steeds exclusief BTW.
  • In de vaste prijzen zijn niet opgenomen de zogenaamde verschotten zoals de kosten voor in te schakelen deurwaarders, griffierechten, kosten verbonden aan het opvragen van uittreksels etc.
  • De vaste prijs is inclusief reistijd en reiskosten voor de eerste 100 km. Moet er meer worden gereisd, dan worden voor de reistijd en de reiskosten nadere afspraken gemaakt.
  • Bij een aantal prijzen is expliciet aangegeven dat de pakketprijs geldt voor de eerste 10 uren. Mocht er meer tijd aan de zaak besteed moeten worden dan geldt een sterk gematigd uurtarief.