Vaste prijzen incasso

Naast de meer gebruikelijke methoden om kosten in rekening te brengen biedt CKV Advocaten de mogelijkheid om binnen een aantal rechtsgebieden en voor veel voorkomende kwesties en procedures een vaste prijs af te spreken. 

U als cliënt van CKV Advocaten weet met onze vaste prijzen van te voren precies wat u krijgt en wat het u kost. Deze prijzen zijn helder beschreven en omlijnd: over de kosten bestaat geen enkele onduidelijkheid.

Momenteel bieden we voor een aantal incassozaken de volgende vaste prijzen aan:

Uniek buitengerechtelijk incassotraject met rol deurwaarder

Vaste prijs: € 125,- ex. BTW (maximaal)

U krijgt als ondernemer regelmatig te maken met debiteuren die niet of niet op tijd betalen. CKV Advocaten heeft een uniek product ontwikkeld om uw vordering snel en doeltreffend te innen.

Conservatoir beslag (gerechtelijke incasso)

Vaste prijs: € 695,- ex. BTW (exclusief griffierechten en deurwaarderskosten)

Bij blijvende wanbetaling heeft u als ondernemer soms geen andere mogelijkheid dan verdere maatregelen te treffen tegen uw debiteur.

Aanvragen faillissement

Vaste prijs: € 750,- ex. BTW

U heeft als ondernemer regelmatig te maken met debiteuren die niet of niet op tijd betalen. U kunt er dan voor kiezen om het CKV incassotraject te volgen. Een alternatief voor het incassotraject is het aanvragen van het faillissement van uw debiteur.

Aanvraag eigen faillissement

Vaste prijs: € 650,- ex. BTW

Als u of uw bedrijf niet meer aan financiële verplichtingen kan voldoen, kan het aan te raden zijn om zelf het faillissement aan te vragen van uw bedrijf. Aan het laten oplopen van uw schulden kan bijvoorbeeld het risico kleven dat u als bestuurder van uw BV aansprakelijk gesteld kunt worden.

Verweer tegen faillissementsaanvraag

Vaste prijs: € 550,- ex. BTW

Als u als ondernemer in financieel zwaar weer verkeert en betalingstermijnen worden daardoor overschreden, ligt het gevaar op de loer dat uw schuldeiser het faillissement van u of uw bedrijf aanvraagt. Zo’n procedure is betrekkelijk eenvoudig en snel, maar kent een hoop valkuilen. Het is van groot belang dat u zich daarom tijdig laat adviseren en laat bijstaan door een gespecialiseerde advocaat op het gebied van faillissementsrecht. De gevolgen van een faillissementsuitspraak treden namelijk direct in werking en kunnen verstrekkend zijn.

Voorwaarden vaste prijzen

Voor alle vaste prijzen gelden de volgende spelregels:

  • De vaste prijs wordt bij de start van de werkzaamheden in rekening gebracht.
  • De vaste prijzen zijn steeds exclusief BTW.
  • In de vaste prijzen zijn niet opgenomen de zogenaamde verschotten zoals de kosten voor in te schakelen deurwaarders, griffierechten, kosten verbonden aan het opvragen van uittreksels etc.
  • De vaste prijs is inclusief reistijd en reiskosten voor de eerste 100 km. Moet er meer worden gereisd, dan worden voor de reistijd en de reiskosten nadere afspraken gemaakt.
  • Bij een aantal prijzen is expliciet aangegeven dat de pakketprijs geldt voor de eerste 10 uren. Mocht er meer tijd aan de zaak besteed moeten worden dan geldt een sterk gematigd uurtarief.