Vaste prijzen ondernemingsrecht

Naast de meer gebruikelijke methoden om kosten in rekening te brengen biedt CKV Advocaten de mogelijkheid om binnen een aantal rechtsgebieden en voor veel voorkomende kwesties en procedures een vaste prijs af te spreken. 

U als cliënt van CKV Advocaten weet met onze vaste prijzen van te voren precies wat u krijgt en wat het u kost. Deze prijzen zijn helder beschreven en omlijnd: over de kosten bestaat geen enkele onduidelijkheid.

Momenteel bieden we voor het rechtsgebied ondernemingsrecht de volgende vaste prijzen aan:

Controle van uw contracten

Vaste prijs: € 50,- ex. BTW (Per pagina)

Als ondernemer sluit u regelmatig contracten. Dat kan gaan om huur- of leaseovereenkomsten, inkoop- of verkoopovereenkomsten, maar ook om arbeids- of vaststellingsovereenkomsten. Als u vragen heeft over deze contracten of u wenst uw risico’s in kaart gebracht te zien worden, dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Opstellen algemene voorwaarden

Vaste prijs: € 950,- ex. BTW

Elk bedrijf in Nederland moet Algemene Voorwaarden hebben. In deze Algemene Voorwaarden staat opgesomd welke werkzaamheden u doet, welke standaardafspraken u daarbij hanteert, hoe de betaling in zijn werk gaat, wat de garantieregeling is. Uw rechten en uw plichten. Eigenlijk te veel om op te noemen. De bekende kleine lettertjes, die als het erop aan komt, van groot belang zijn. Natuurlijk gaat uw bedrijfsvoering in 99 van de 100 gevallen goed.

Controle van uw algemene voorwaarden

Vaste prijs: € 750,- ex. BTW

Werkt u als ondernemer al jaren met dezelfde voorwaarden? Of heeft u zelf algemene voorwaarden opgesteld en weet u niet zeker of de bepalingen kloppen, of er iets ontbreekt of dat deze voldoende bescherming bieden? Laat onze advocaten de algemene voorwaarden controleren. Geen quickscan of snelle check, maar een gedegen onderzoek. Binnen een week ontvangt u een uitgebreid rapport, met daarin de belangrijkste bevindingen. Zo hebt u snel duidelijkheid en loopt u geen onnodige risico’s.

Voorwaarden vaste prijzen

Voor alle vaste prijzen gelden de volgende spelregels:

  • De vaste prijs wordt bij de start van de werkzaamheden in rekening gebracht.
  • De vaste prijzen zijn steeds exclusief BTW.
  • In de vaste prijzen zijn niet opgenomen de zogenaamde verschotten zoals de kosten voor in te schakelen deurwaarders, griffierechten, kosten verbonden aan het opvragen van uittreksels etc.
  • De vaste prijs is inclusief reistijd en reiskosten voor de eerste 100 km. Moet er meer worden gereisd, dan worden voor de reistijd en de reiskosten nadere afspraken gemaakt.
  • Bij een aantal prijzen is expliciet aangegeven dat de pakketprijs geldt voor de eerste 10 uren. Mocht er meer tijd aan de zaak besteed moeten worden dan geldt een sterk gematigd uurtarief.