Vaste prijzen personen- en familierecht

Naast de meer gebruikelijke methoden om kosten in rekening te brengen biedt CKV Advocaten de mogelijkheid om binnen een aantal rechtsgebieden en voor veel voorkomende kwesties en procedures een vaste prijs af te spreken. 

U als cliënt van CKV Advocaten weet met onze vaste prijzen van te voren precies wat u krijgt en wat het u kost. Deze prijzen zijn helder beschreven en omlijnd: over de kosten bestaat geen enkele onduidelijkheid.

Momenteel bieden we voor het rechtsgebied personen- en familierecht de volgende vaste prijzen aan:

Gemeenschappelijke echtscheiding (huwelijk met minderjarige kinderen)

Vaste prijs: € 2500,- ex. BTW (exclusief griffierecht, in beginsel € 1250,- per persoon)

Dit pakket is aantrekkelijk voor mensen die het op hoofdlijnen eens zijn over de gevolgen van hun echtscheiding, maar nog niet goed weten wat hun rechten en plichten zijn wat betreft eventuele kinder- en partneralimentatie. In dat geval kunnen onze advocaten een nauwkeurige berekening van de hoogte van de kinder- en partneralimentatie maken. Verder krijgt u een zorgvuldige toetsing van de door u gemaakte afspraken.

Second opinion mediator/gezamenlijk advocaat

Vaste prijs: € 750,- ex. BTW

Wanneer u bezig bent met een echtscheiding, maar twijfelt of alle afspraken helder op papier staan, is een second opinion altijd verstandig. Een second opinion kan worden uitgevoerd wanneer u zich al heeft gewend tot een gezamenlijke advocaat of mediator.

Scan huwelijkse voorwaarden tijdens huwelijk (zijn ze nog up-to-date?)

Vaste prijs: € 750,- ex. BTW

Veel mensen komen bij een scheiding voor een verrassing te staan. Dan blijkt bijvoorbeeld dat het familiebedrijf, ondanks de huwelijkse voorwaarden, helemaal niet buiten de verdeling blijft. Dat is heel vervelend en kost soms een vermogen. Met een eenvoudige controle en uitvoering van de huwelijkse voorwaarden kan dit makkelijk worden voorkomen. Kom daarom tijdig langs om de huwelijkse voorwaarden te checken. Het is een soort APK voor uw huwelijkse voorwaarden.

Advies (her-)berekening kinder- en/of partneralimentatie

Vaste prijs: € 395,- ex. BTW

De regels voor kinderalimentatie veranderen continue. Het kan lonen een herberekening kinderalimentatie te laten maken; dit kan u maandelijks veel geld schelen. Hoeveel het scheelt, hangt van veel factoren af. Bijvoorbeeld van de hoogte van uw inkomen, het inkomen van de ex-partner, de behoefte van de kinderen en de persoonlijke situatie van de ex-partner. Zo zijn er nog meer factoren die van invloed zijn.

Overeenkomst beëindiging samenleving (zonder kinderalimentatie-berekening)

Vaste prijs: € 1500,- ex. BTW

Is uw relatie beëindigd en heeft u in goed overleg afspraken gemaakt over uw gezamenlijke eigendommen? Dan kan voor u op korte termijn een overeenkomst beëindiging samenleving worden opgesteld. Hierbij ontvangt u tevens een zorgvuldig advies van onze familierechtspecialisten.

Opstellen ouderschapsplan

Vaste prijs: € 400,- ex. BTW (in beginsel per persoon € 200,-)

Een ouderschapsplan is wettelijk verplicht als u gaat scheiden en minderjarige kinderen heeft. Bij ons kantoor kunt een gedegen ouderschapsplan laten opstellen.

Gemeenschappelijke echtscheiding zonder alimentatieberekeningen

Vaste prijs: € 1500,- ex. BTW (exclusief griffierecht), in beginsel per persoon € 750,-)

Dit pakket wordt geadviseerd voor mensen die het helemaal en definitief eens zijn over de gevolgen van hun echtscheiding. Zij hebben in goed overleg afspraken gemaakt over de verdeling van alle zaken van belang, zoals de gezamenlijke woning, de inboedel, alle rekeningen, alle verzekeringen etcetera. In dat geval kunnen onze specialisten de gezamenlijke echtscheiding snel regelen. U krijgt ook een zorgvuldige toetsing van de door u gemaakte afspraken.

Voorwaarden vaste prijzen

Voor alle vaste prijzen gelden de volgende spelregels:

  • De vaste prijs wordt bij de start van de werkzaamheden in rekening gebracht.
  • De vaste prijzen zijn steeds exclusief BTW.
  • In de vaste prijzen zijn niet opgenomen de zogenaamde verschotten zoals de kosten voor in te schakelen deurwaarders, griffierechten, kosten verbonden aan het opvragen van uittreksels etc.
  • De vaste prijs is inclusief reistijd en reiskosten voor de eerste 100 km. Moet er meer worden gereisd, dan worden voor de reistijd en de reiskosten nadere afspraken gemaakt.
  • Bij een aantal prijzen is expliciet aangegeven dat de pakketprijs geldt voor de eerste 10 uren. Mocht er meer tijd aan de zaak besteed moeten worden dan geldt een sterk gematigd uurtarief.