CKV Advocaten Zwolle

CKV Advocaten is thuis in vrijwel alle rechtsgebieden. Met 10 gespecialiseerde advocaten kunnen wij u, als ondernemer en als particulier, adviseren en in procedures bijstaan. Maar ook voor een korte, losse vraag kunt u bij ons terecht.

Thuis in alle belangrijke rechtsgebieden

Voor al onze cliënten streven we hetzelfde doel na: het realiseren van de allerbeste juridische oplossingen. Waar mogelijk door procederen te voorkomen. Waar nodig door stevig en doortastend op te treden en te procederen.

Actueel

Klik op de titel om verder te lezen.

Bijstandsuitkering stopgezet?

Op 16 februari jl. maakte de sociale recherche van de gemeente Zwolle bekend over 2014 ruim één miljoen euro aan uitkeringsfraude te hebben opgespoord. Het afgelopen jaar heeft de gemeente hierdoor van 120 personen de bijstandsuitkering stopgezet. De fraude bestond bijvoorbeeld uit het niet opgeven van inkomsten of niet eerlijk zijn over de woonsituatie. De meest voorkomende vorm van uitkeringsfraude is fraude door samenwonen gebleken. De gemeente berichtte dat ook al ontvangt slechts één van de partners een bijstandsuitkering, de gemeente het fraudebedrag toch bij beide partners kan terugvorderen.

Alcoholslot gekraakt!

Op 3 maart 2015 heeft de Hoge Raad al bepaald dat het Openbaar Ministerie iemand niet meer strafrechtelijk mag vervolgen, als aan iemand al door het CBR deelname aan het alcoholslotprogramma is opgelegd. Het alcoholslotprogramma is dan (formeel gezien) misschien niet een echte straf, maar de Hoge Raad vindt de gevolgen van het alcoholslotprogramma zo ingrijpend, dat het toch gelijk wordt gesteld met een straf. En dan zou vervolging voor de strafrechter feitelijk neerkomen op een dubbele bestraffing. En dat mag niet.

Hoge Raad maakt einde aan omzeiling ketenregeling

In een recent arrest van de Hoge Raad d.d. 9 januari jl. is een einde gemaakt aan de constructie waarmee de ketenregeling werd omzeild. Deze constructie hield in dat bij het vierde tijdelijke contract in een beëindigingsovereenkomst al een einddatum werd vastgelegd. Hiermee werd voorkomen dat de werkgever de werknemer voor onbepaalde tijd in dienst had gekregen. In dit artikel leest u meer over deze zaak, de huidige ketenregeling en wat deze uitspraak voor u betekent als ondernemer.

Wijzigingen kinderalimentatie per 1 januari 2015

Wellicht heeft u het al gelezen in de kranten: per 1 januari 2015 zijn er een aantal belangrijke dingen gewijzigd als het om kinderalimentatie gaat. In dit artikel leest u wat er gaat veranderen en wat de gevolgen voor u kunnen zijn.

Flexibele arbeid volgens de Wwz: De concurrerende kapper

Waarschijnlijk staat het ook in uw arbeidsovereenkomst. Misschien heeft u er zelfs wel eens ‘last’ van gehad. Het concurrentiebeding. Een concurrentiebeding beschermt de werkgever tegen concurrentie door de werknemer na zijn ontslag. Een werknemer kan dan niet of slechts onder restricties in dienst treden bij een andere werkgever of starten als ondernemer in dezelfde branche. In dit artikel leest u wat er vanaf dit jaar (2015) gaat veranderen op het gebied van het concurrentiebeding in het kader van de Wet werk en zekerheid.

Publicatieplicht voor ondernemers

De publicatie van de jaarrekening is een jaarlijks terugkerend fenomeen zodra de Nieuwjaarswensen zijn uitgewisseld. Het Burgerlijk Wetboek verplicht het bestuur van een vennootschap jaarlijks een jaarrekening op te stellen en binnen de in de wet gestelde termijn te deponeren in de registers van de Kamer van Koophandel. Als dit niet of niet tijdig gebeurt is in beginsel sprake van een economisch delict. In dit artikel leest u meer over deze publicatieplicht en de gevolgen van de invoering van de Flexwet voor ondernemers.

Specials

Klik op de titel om verder te lezen.

De scheidende ondernemer

Wanneer u als ondernemer in scheiding ligt, komen er een aantal onderwerpen aan bod waar mensen in loondienst niet tegen aan lopen. Zijn er huwelijkse voorwaarden en geven die wel daadwerkelijk bescherming? Is de continuïteit van de onderneming wel gewaarborgd als uw partner aanspraak maakt op de helft? En wat betekent uw scheiding voor andere bij de onderneming betrokken partijen: aandeelhouders, andere vennoten, financiers en personeel? In dit artikel leest u waar u als ondernemer in een scheiding mee te maken krijgt.

Rijbewijs ingevorderd, wat nu?

Wordt u verdacht van het veroorzaken van een ongeval? Van rijden onder invloed? Te hard rijden? In dat geval kunt u in aanraking komen met het verkeersstrafrecht. In dit artikel leest u wat u te wachten staat en wat u kunt doen als u uw rijbewijs kwijt bent.

Huurrecht: twee soorten bedrijfsruimten

Het huurrecht in Nederland kent twee soorten bedrijfsruimten; de bedrijfsruimte, ook wel ‘middenstandsbedrijfsruimte’ genoemd en de ‘overige bedrijfsruime’. Regelmatig vragen, zowel verhuurders als huurders, wat het verschil nu precies is tussen de twee soorten bedrijfsruimtes die de wet kent. In dit artikel zal dit onderscheid kort worden toegelicht en vertellen we het belang daarvan voor beide partijen.

De wet werk en zekerheid, Wwz. Wat houdt het in voor flexwerkers?

Het is zover. De eerste stappen in de invoering van de Wwz zijn gezet. Deze eerste stappen zijn vooral van betekenis voor de flexwerkers: de werknemers met een tijdelijk contract. In dit artikel leest u niet alleen welke gevolgen de komst van de Wwz voor flexwerkers heeft, maar we kijken ook naar het doel wat de indieners van deze wetswijziging voor ogen hebben gehad.

U bent ontslagen. Wij zorgen er voor dat u krijgt waar u recht op heeft!

Infomeer Mij !

Maximaal Rendement

Snelle Afhandeling


 

Bereikbaarheid

U kunt ons kantoor per auto en openbaar vervoer makkelijk bereiken. In de directe omgeving is voldoende parkeergelegenheid en vanaf het centraal station bereikt u ons in een paar minuten.

Mededeling

Per 22 januari 2015 is onze naam van Claassen Kornet & Voors Advocaten gewijzigd in CKV Advocaten. Per die datum is dit onze nieuwe website.

Postadres

CKV Advocaten heeft een postadres.

CKV Advocaten
Postbus 574
8000 AN ZWOLLE