Archives: december 2014

Hoge Raad maakt einde aan omzeiling ketenregeling

In een recent arrest van de Hoge Raad d.d. 9 januari jl. is een einde gemaakt aan de constructie waarmee de ketenregeling werd omzeild. Deze constructie hield in dat bij het vierde tijdelijke contract in een beëindigingsovereenkomst al een einddatum werd vastgelegd. Hiermee werd voorkomen dat de werkgever de werknemer voor onbepaalde tijd in dienst had gekregen. In dit artikel leest u meer over deze zaak, de huidige ketenregeling en wat deze uitspraak voor u betekent als ondernemer.

Flexibele arbeid volgens de Wwz: De concurrerende kapper

Waarschijnlijk staat het ook in uw arbeidsovereenkomst. Misschien heeft u er zelfs wel eens ‘last’ van gehad. Het concurrentiebeding. Een concurrentiebeding beschermt de werkgever tegen concurrentie door de werknemer na zijn ontslag. Een werknemer kan dan niet of slechts onder restricties in dienst treden bij een andere werkgever of starten als ondernemer in dezelfde branche. In dit artikel leest u wat er vanaf dit jaar (2015) gaat veranderen op het gebied van het concurrentiebeding in het kader van de Wet werk en zekerheid.

Publicatieplicht voor ondernemers

De publicatie van de jaarrekening is een jaarlijks terugkerend fenomeen zodra de Nieuwjaarswensen zijn uitgewisseld. Het Burgerlijk Wetboek verplicht het bestuur van een vennootschap jaarlijks een jaarrekening op te stellen en binnen de in de wet gestelde termijn te deponeren in de registers van de Kamer van Koophandel. Als dit niet of niet tijdig gebeurt is in beginsel sprake van een economisch delict. In dit artikel leest u meer over deze publicatieplicht en de gevolgen van de invoering van de Flexwet voor ondernemers.

 

Nieuws