Archives: april 2015

Toetredende vennoten nu ook aansprakelijk voor oude schulden van de v.o.f. of c.v.

Onlangs heeft de Hoge Raad[1] een arrest gewezen dat verstrekkende gevolgen kan hebben voor ondernemers die tot een vennootschap onder firma (vof) of een commanditaire vennootschap (cv) willen toetreden of zijn toegetreden. De Hoge Raad heeft in dit arrest bepaald dat deze vennoten ook aansprakelijk zijn voor oude schulden van de vof of cv. Een vennoot van een vof of cv, is met zijn gehele vermogen, zowel zakelijk als privé, aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap.

 

Nieuws