Archives: mei 2016

Nieuw schuldhulp-instrument voor particulieren?

Deze week verscheen het bericht dat de Minister van Justitie en zijn Staatssecretaris de mogelijkheid willen creëren voor schuldenaren om maximaal een half jaar gevrijwaard te worden van hun schuldeisers, het Besluit Breed Moratorium. Een ontwerpbesluit daartoe is vastgesteld en inmiddels gepubliceerd op internet.

Wie een klok luidt voor een ander…

Al in maart 2016 nam de Eerste Kamer het wetsvoorstel aan voor de oprichting van een Huis voor Klokkenluiders (in de zogeheten Wet Huis voor Klokkenluiders). De wet is bedoeld om klokkenluiders te beschermen als zij een melding hebben gedaan van een (vermoeden van een) misstand. Het is de verwachting dat deze wet per 1 juli aanstaande in werking treedt. Voor wie is dit Huis bedoeld? En wanneer zou er een klok geluid kunnen worden?

 

Nieuws