Archives: maart 2017

Is het kindgebonden budget van invloed op de partneralimentatie?

Sinds de afschaffing van de belastingteruggave van kinderalimentatie en de invoering van een zogenaamde alleenstaande ouderkop in 2015, is de rechtspraak volop in beweging. Nog altijd is niet volledig duidelijk hoe de invoering van de alleenstaande ouderkop (onderdeel van het kindgebonden budget) zich verhoudt tot de behoefte aan kinder- en partneralimentatie. Voor wat betreft de verhouding kindgebonden budget en kinderalimentatie heeft de Hoge Raad op 9 oktober 2015 reeds geoordeeld dat het kindgebonden budget (en daarmee ook de alleenstaande ouderkop) niet meegenomen hoeven te worden bij de berekening van de behoefte. Wél dient bij de berekening van de draagkracht, aan de zijde van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt, het kindgebonden budget bij het inkomen opgeteld te worden.

 

Nieuws