Archives: mei 2018

Invordering na ontnemingsbeslissing: houdt het dan nooit op?

In een eerdere bijdrage op onze site heb ik verslag gedaan van een zaak van ons kantoor die heeft gediend bij het hof Leeuwarden en waarin het hof naar aanleiding van een door ons ingediend verzoek, het ontnemingsbedrag terug bracht van € 400.000,-- naar € 40.000,-- (zie link). Onze cliënt kreeg daarmee gelukkig weer wat zicht op uiteindelijke afronding. En nog steeds slagen wij er met enige regelmaat in om voor onze cliënten mooie successen te behalen en ontnemingsbedragen aan te laten passen. Maar eenvoudig is dat niet. En vaak zit iemand uiteindelijk toch jarenlang vast aan een zware aflossingsverplichting. Maar hoe zit dat eigenlijk? Hoe lang kan de verplichting tot aflossing blijven voortduren?

 

Nieuws