Ondernemers

CKV Advocaten staat op De Netwerkvloer (28 juni 2016, Golfclub Zwolle): komt u ook?

Wij nodigen u graag uit voor het netwerk-event: De Netwerkvloer, die zal plaatsvinden op dinsdag 28 juni a.s. tussen 13:30 uur en 18:30 uur bij de Golfclub in Zwolle aan de Zalnéweg 75. Wellicht bent u al bekend met De Netwerkvloer en bent u net zo enthousiast als wij zijn en anders willen wij u hiermee graag enthousiast maken om dit event te bezoeken. Op de Netwerkvloer ontmoet u mede-ondernemers uit de wijde regio.

Wie een klok luidt voor een ander…

Al in maart 2016 nam de Eerste Kamer het wetsvoorstel aan voor de oprichting van een Huis voor Klokkenluiders (in de zogeheten Wet Huis voor Klokkenluiders). De wet is bedoeld om klokkenluiders te beschermen als zij een melding hebben gedaan van een (vermoeden van een) misstand. Het is de verwachting dat deze wet per 1 juli aanstaande in werking treedt. Voor wie is dit Huis bedoeld? En wanneer zou er een klok geluid kunnen worden?

Kan een bestuurder persoonlijk aansprakelijk zijn voor contractuele verplichtingen van een vennootschap?

Als uitgangspunt geldt dat alleen de vennootschap aansprakelijk is voor contractuele verplichtingen van die vennootschap. Echter onder bijzondere omstandigheden kan naast die vennootschap ook de bestuurder van die vennootschap persoonlijk, dus in privé, aansprakelijk zijn. Om tot de persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder te kunnen komen moet de bestuurder een persoonlijk ernstig verwijt kunnen worden gemaakt. Een verzwaarde aansprakelijkheidsmaatstaf. Wanneer is er sprake van een persoonlijk ernstig verwijt?

De boekhoudplicht voor ondernemers

Ieder bedrijf of ZZP-er die een zelfstandig beroep uitoefent is verplicht een boekhouding bij te houden. Maar hoe ver gaat die verplichting? En wat zijn de risico’s die een ondernemer loopt als die de boekhouding niet op orde heeft?

Pre-pack en doorstart

Recent is in de media maar ook daarbuiten veel aandacht besteed aan een nieuw instrument in faillissementsland, de pre-pack. In de regel komt een doorstart tot stand nadat het faillissement van een onderneming is uitgesproken onder leiding van de curator. Omdat meestal enige tijd gemoeid is met het inventariseren en verkopen van de activa treedt waardeverlies van de onderneming op, terwijl ook het faillissement zelf een waarde verminderende invloed op de onderneming heeft.

Ondernemers let op! Meld tijdig betalingsonmacht bij de Belastingdienst!

In beginsel is een bestuurder van een B.V. of N.V. niet persoonlijk aansprakelijk voor verplichtingen/schulden van de onderneming. Dit is echter wel het geval als niet tijdig aan de Belastingdienst melding is gedaan dat de onderneming niet in staat is om de belastingen, zoals loon- en omzetbelasting te betalen. De bestuurder is immers dan naast de onderneming persoonlijk aansprakelijk voor de niet betaalde belastingen.

Toetredende vennoten nu ook aansprakelijk voor oude schulden van de v.o.f. of c.v.

Onlangs heeft de Hoge Raad[1] een arrest gewezen dat verstrekkende gevolgen kan hebben voor ondernemers die tot een vennootschap onder firma (vof) of een commanditaire vennootschap (cv) willen toetreden of zijn toegetreden. De Hoge Raad heeft in dit arrest bepaald dat deze vennoten ook aansprakelijk zijn voor oude schulden van de vof of cv. Een vennoot van een vof of cv, is met zijn gehele vermogen, zowel zakelijk als privé, aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap.

Alcoholslot gekraakt!

Op 3 maart 2015 heeft de Hoge Raad al bepaald dat het Openbaar Ministerie iemand niet meer strafrechtelijk mag vervolgen, als aan iemand al door het CBR deelname aan het alcoholslotprogramma is opgelegd. Het alcoholslotprogramma is dan (formeel gezien) misschien niet een echte straf, maar de Hoge Raad vindt de gevolgen van het alcoholslotprogramma zo ingrijpend, dat het toch gelijk wordt gesteld met een straf. En dan zou vervolging voor de strafrechter feitelijk neerkomen op een dubbele bestraffing. En dat mag niet.

De scheidende ondernemer

Wanneer u als ondernemer in scheiding ligt, komen er een aantal onderwerpen aan bod waar mensen in loondienst niet tegen aan lopen. Zijn er huwelijkse voorwaarden en geven die wel daadwerkelijk bescherming? Is de continuïteit van de onderneming wel gewaarborgd als uw partner aanspraak maakt op de helft? En wat betekent uw scheiding voor andere bij de onderneming betrokken partijen: aandeelhouders, andere vennoten, financiers en personeel? In dit artikel leest u waar u als ondernemer in een scheiding mee te maken krijgt.

Rijbewijs ingevorderd, wat nu?

Wordt u verdacht van het veroorzaken van een ongeval? Van rijden onder invloed? Te hard rijden? In dat geval kunt u in aanraking komen met het verkeersstrafrecht. In dit artikel leest u wat u te wachten staat en wat u kunt doen als u uw rijbewijs kwijt bent.

 

Nieuws