Home
Claassen Kornet & Voors > Klachten- en geschillenregeling
 
 


Algemeen
Rechtsgebieden
Advocaten
Faillissementen
Financiën
Algemene voorwaarden
Klachten en geschillen
Links
ContactKLACHTEN- EN GESCHILLENREGELING

 


Claassen Kornet & Voors Advocaten heeft kwaliteit en service hoog in het vaandel. Toch kan het voorkomen dat er een verschil van mening ontstaat tussen ons kantoor en een van onze cliënten, bijvoorbeeld met betrekking tot (de hoogte van) een declaratie of de kwaliteit van het geleverde werk.

In een dergelijk geval kunt u daarover contact opnemen met mr. Claassen of mr. Kornet. Uw bezwaren zullen dan worden onderzocht en uiteraard zal vervolgens worden getracht om in overleg met u en de behandelend advocaat tot een bevredigende oplossing te komen.

Kan een dergelijke oplossing niet worden bereikt, dan kan het probleem worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur. Deze commissie is daartoe in het leven geroepen door de Nederlandse Orde van Advocaten.

Op alle overeenkomsten van opdracht met Claassen Kornet & Voors Advocaten is van toepassing de klachten- en geschillenregeling advocatuur.

De Geschillencommissie neemt kennis van problemen met betrekking tot (de hoogte van) declaraties en vermeende beroepsfouten en kan iedere beslissing nemen die zij redelijk en billijk acht om een geschil te beëindigen. De commissie treedt op als bindend adviseur indien de cliënt een natuurlijke persoon is en niet bijvoorbeeld een stichting of een vennootschap. Bovendien moet het werk van de advocaat geen betrekking hebben gehad op de uitoefening van een beroep of een bedrijf door de cliënt. Een bindend advies kan slechts in zeer bijzondere omstandigheden vervolgens alsnog aan de gewone rechter worden voorgelegd.

Is de cliënt geen natuurlijk persoon of hebben de werkzaamheden van de advocaat betrekking gehad op het beroep of bedrijf van de cliënt, dan treedt de commissie op als arbiter. Dat betekent dat een uitspraak dezelfde waarde heeft als die van een gewone rechter en dat een dergelijke uitspraak door een deurwaarder ten uitvoer kan worden gelegd.

Voor meer gedetailleerde informatie kunt u contact opnemen met:

Geschillenregeling Advocatuur
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
Telefoon : 070 – 3105310
Fax : 070 – 3658814

De Geschillencommissie en de gehele tekst van de regeling vindt u op www.sgc.nl.