Conservatoir beslag (gerechtelijke incasso)

Het pakket

Bij blijvende wanbetaling heeft u als ondernemer soms geen andere mogelijkheid dan verdere maatregelen te treffen tegen uw debiteur. Wij raden ondernemers aan eerst gebruik te maken van ons incasso-pakket zodat u beschikt over een verhaalsrapport van de gerechtsdeurwaarder. Wij weten dan exact welke vermogensbestanddelen van uw debiteur geraakt kunnen worden wanneer wij namens u beslag gaan leggen. Vaak gaan debiteuren over tot betalen wanneer er op hun vermogensbestanddelen beslag is gelegd en komt het niet tot een verdere gerechtelijke procedure.

Wat doen we voor u

  • onze advocaten stellen een verzoekschrift tot het leggen van conservatoir beslag op
  • onze advocaten verzoeken de Voorzieningenrechter verlof te geven voor het leggen van het conservatoire beslag
  • alle communicatie met u als ondernemer, met de debiteur en de rechtbank tijdens deze fase van de beslaglegging

*Na een gelegd conservatoir beslag moet er in principe binnen 14 dagen worden aangevangen met een dagvaardingsprocedure. Blijft ondanks de druk van het gelegde beslag betaling uit, dan is een procedure wellicht toch onvermijdelijk. In dat geval maken wij uiteraard verdere afspraken met u over de met de procedure gemoeid zijnde kosten.

Kosten pakket

Vaste prijs: € 695,- ex. BTW (exclusief griffierechten en deurwaarderskosten)

Voorwaarden CKV pakketten

Voor alle pakketten gelden de volgende spelregels:

De pakketprijs wordt bij de start van de werkzaamheden in rekening gebracht
De pakketprijzen zijn steeds exclusief BTW
In de pakketprijzen zijn niet opgenomen de zogenaamde verschotten zoals de kosten voor in te schakelen deurwaarders, griffierechten, kosten verbonden aan het opvragen van uittreksels etc
De pakketprijs is inclusief reistijd en reiskosten voor de eerste 100 km. Moet er meer worden gereisd, dan worden voor de reistijd en de reiskosten nadere afspraken gemaakt.
Bij een aantal pakketten is expliciet aangegeven dat de pakketprijs geldt voor de eerste 10 uren. Mocht er meer tijd aan de zaak besteed moeten worden dan geldt een sterk gematigd uurtarief.

Neem contact met ons op voor advies over dit pakket

Contact Form