Gemeenschappelijke echtscheiding (huwelijk met minderjarige kinderen)

Het pakket

Dit pakket is aantrekkelijk voor mensen die het op hoofdlijnen eens zijn over de gevolgen van hun echtscheiding, maar nog niet goed weten wat hun rechten en plichten zijn wat betreft eventuele kinder- en partneralimentatie. In dat geval kunnen onze advocaten een nauwkeurige berekening van de hoogte van de kinder- en partneralimentatie maken. Verder krijgt u een zorgvuldige toetsing van de door u gemaakte afspraken.

 

Wat doen we voor u

  • correspondentie met u, met de Rechtbank en met de gemeente
  • opstellen verzoekschrift tot echtscheiding
  • inschrijving en afwikkeling van de echtscheiding
  • advies over de gevolgen van de echtscheiding
  • opstellen echtscheidingsconvenant
  • opstellen ouderschapsplan
  • nauwkeurige berekeningen (maximaal twee) partneralimentatie/kinderalimentatie inclusief toelichting
  • een gezamenlijke bespreking bij ons op kantoor
  • zorgvuldige toetsing van de gemaakte afspraken

Kosten pakket

Vaste prijs: € 2500,- ex. BTW (exclusief griffierecht, in beginsel € 1250,- per persoon)

Voorwaarden CKV pakketten

Voor alle pakketten gelden de volgende spelregels:

De pakketprijs wordt bij de start van de werkzaamheden in rekening gebracht
De pakketprijzen zijn steeds exclusief BTW
In de pakketprijzen zijn niet opgenomen de zogenaamde verschotten zoals de kosten voor in te schakelen deurwaarders, griffierechten, kosten verbonden aan het opvragen van uittreksels etc
De pakketprijs is inclusief reistijd en reiskosten voor de eerste 100 km. Moet er meer worden gereisd, dan worden voor de reistijd en de reiskosten nadere afspraken gemaakt.
Bij een aantal pakketten is expliciet aangegeven dat de pakketprijs geldt voor de eerste 10 uren. Mocht er meer tijd aan de zaak besteed moeten worden dan geldt een sterk gematigd uurtarief.

Neem contact met ons op voor advies over dit pakket

Contact Form