Gemeenschappelijke echtscheiding zonder alimentatieberekeningen

Het pakket

Dit pakket wordt geadviseerd voor mensen die het helemaal en definitief eens zijn over de gevolgen van hun echtscheiding. Zij hebben in goed overleg afspraken gemaakt over de verdeling van alle zaken van belang, zoals de gezamenlijke woning, de inboedel, alle rekeningen, alle verzekeringen etcetera. In dat geval kunnen onze specialisten de gezamenlijke echtscheiding snel regelen. U krijgt ook een zorgvuldige toetsing van de door u gemaakte afspraken.

Wat doen we voor u

  • correspondentie met u, met de Rechtbank en met de gemeente
  • opstellen verzoekschrift tot echtscheiding
  • inschrijving en afwikkeling van de echtscheiding
  • advies over de gevolgen van de echtscheiding
  • opstellen echtscheidingsconvenant
  • een gezamenlijke bespreking bij ons op kantoor
  • zorgvuldige toetsing van de gemaakte afspraken

In aanvulling op dit pakket kan het pakket ouderschapsplan worden aangeboden.

Kosten pakket

Vaste prijs: € 1500,- ex. BTW (exclusief griffierecht), in beginsel per persoon € 750,-)

Voorwaarden CKV pakketten

Voor alle pakketten gelden de volgende spelregels:

De pakketprijs wordt bij de start van de werkzaamheden in rekening gebracht
De pakketprijzen zijn steeds exclusief BTW
In de pakketprijzen zijn niet opgenomen de zogenaamde verschotten zoals de kosten voor in te schakelen deurwaarders, griffierechten, kosten verbonden aan het opvragen van uittreksels etc
De pakketprijs is inclusief reistijd en reiskosten voor de eerste 100 km. Moet er meer worden gereisd, dan worden voor de reistijd en de reiskosten nadere afspraken gemaakt.
Bij een aantal pakketten is expliciet aangegeven dat de pakketprijs geldt voor de eerste 10 uren. Mocht er meer tijd aan de zaak besteed moeten worden dan geldt een sterk gematigd uurtarief.

Neem contact met ons op voor advies over dit pakket

Contact Form