Second opinion mediator/gezamenlijk advocaat

Het pakket

Wanneer u bezig bent met een echtscheiding, maar twijfelt of alle afspraken helder op papier staan, is een second opinion altijd verstandig. Een second opinion kan worden uitgevoerd wanneer u zich al heeft gewend tot een gezamenlijke advocaat of mediator. Sterker nog: een mediator zal u altijd adviseren om een second opinion uit te laten voeren. Met deze second opinion heeft u wel een gezamenlijke advocaat of mediator en blijft u dus in gesprek met elkaar maar hoeft u achteraf niet te denken: “had ik niet recht op iets anders?”

Kosten pakket

Vaste prijs: € 750,- ex. BTW

Voorwaarden CKV pakketten

Voor alle pakketten gelden de volgende spelregels:

De pakketprijs wordt bij de start van de werkzaamheden in rekening gebracht
De pakketprijzen zijn steeds exclusief BTW
In de pakketprijzen zijn niet opgenomen de zogenaamde verschotten zoals de kosten voor in te schakelen deurwaarders, griffierechten, kosten verbonden aan het opvragen van uittreksels etc
De pakketprijs is inclusief reistijd en reiskosten voor de eerste 100 km. Moet er meer worden gereisd, dan worden voor de reistijd en de reiskosten nadere afspraken gemaakt.
Bij een aantal pakketten is expliciet aangegeven dat de pakketprijs geldt voor de eerste 10 uren. Mocht er meer tijd aan de zaak besteed moeten worden dan geldt een sterk gematigd uurtarief.

Neem contact met ons op voor advies over dit pakket

Contact Form