Rechtsgebieden

CKV behandelt zaken op de onderstaande rechtsgebieden.

Aansprakelijkheidsrecht

Zaken betreffende het aansprakelijkheidsrecht worden behandeld door Mr. Elise BinkMr. Thim Pierik en Mr. Jannick Mudde.

Algemeen verbintenissenrecht

Zaken betreffende het algemeen verbintenissenrecht worden behandeld door Mr. Ernest Claassen en Mr. Thim Pierik.

Algemene voorwaarden

Zaken betreffende algemene voorwaarden worden behandeld door Mr. Ernest ClaassenMr. Maartje Beeker, en Mr. Thim Pierik.

Arbeidsrecht

Binnen het arbeidsrecht onderscheiden we, het opstellen en beoordelen van overeenkomsten, beëindiging van arbeidsovereenkomsten en arbeidsongeschiktheidsvraagstukken.

Zaken betreffende het arbeidsrecht worden behandeld door Mr. Elise Bink, Mr. Lisette Plantema-Volkers en Mr. G. Kornet.

Burenrecht

Zaken betreffende het burenrecht worden behandeld door Mr. Thim PierikMr. G. Kornet en Mr. Maartje Beeker.

Contractenrecht

Zaken betreffende het contractenrecht worden behandeld door Mr. Ernest ClaassenMr. Maartje Beeker en Mr. Thim Pierik.

Erfrecht

Zaken betreffende het erfrecht worden behandeld door Mr. Ernest Claassen, Mr. Lisette Plantema-Volkers en Mr. Thim Pierik.

Executie- en beslagrecht

Zaken betreffende het executie- en beslagrecht worden behandeld door Mr. Thim Pierik en Mr. Maartje Beeker.

Huurrecht

Binnen het huurrecht onderscheiden we, het opstellen en beoordelen van huurovereenkomsten, de beëindiging van huurovereenkomsten en verhuur bedrijfsruimte.

Zaken betreffende het huurrecht worden behandeld door Mr. G. Kornet.

Incassozaken

Incassozaken worden behandeld door Mr. G. Kornet.

Insolventierecht

Binnen het insolventierecht onderscheiden we faillissementen,  surcéances en schuldsaneringen.

Zaken betreffende het insolventierecht worden behandeld door Mr. Ernest ClaassenMr. Thim Pierik en Mr. Jannick Mudde.

Ondernemingsrecht

Binnen het ondernemingsrecht onderscheiden we fusies, overnames, doorstarts en bestuurdersaansprakelijkheid.

Zaken betreffende het ondernemingsrecht worden behandeld door Mr. Ernest Claassen, Mr. Wesley BruinsMr. Thim PierikMr. Maartje Beeker en Mr. Jannick Mudde..

Personen- en familierecht

Binnen het personen- en familierecht onderscheiden we echtscheidingen, alimentatie, boedelscheiding en jeugdrecht.

Zaken betreffende het personen- en familierecht worden behandeld door Mr. Maartje BeekerMr. Thim Pierik, Mr. Lisette Plantema-Volkers en Mr. G. Kornet.

Sociaal zekerheidsrecht

Zaken betreffende het sociaal zekerheidsrecht worden behandeld door Mr. Elise Bink.

Strafrecht

Binnen het strafrecht onderscheiden we algemeen strafrecht, economisch strafrecht, jeugdstrafrecht en cassatie..

Zaken betreffende het strafrecht worden behandeld door Mr. Henk Voors.

Vennootschapsrecht

Zaken betreffende het vennootschapsrecht worden behandeld door Mr. Ernest Claassen.

Thuis in alle belangrijke rechtsgebieden

Voor al onze cliënten streven we hetzelfde doel na: het realiseren van de allerbeste juridische oplossingen. Waar mogelijk door procederen te voorkomen. Waar nodig door stevig en doortastend op te treden en te procederen.

Nieuws