Mr. Ernest Claassen

Ernest is per 1 januari 2023 niet langer werkzaam als advocaat, maar is gelukkig wél als adviseur aan ons kantoor verbonden gebleven. Daarmee blijft de schat aan ervaring van Ernest voor CKV advocaten behouden. In die functie ondersteunt hij de praktijk van CKV advocaten.

Voorheen was hij niet alleen actief als advocaat maar ook als curator en bewindvoerder. Deze ervaring van meer dan 35 jaren in de rechtspraktijk komt hem nu uitstekend van pas in zijn rol als adviseur. In de loop der jaren heeft Ernest een grote routine opgebouwd en heeft hij veel kennis van handelszaken en bestuurdersaansprakelijkheidskwesties opgedaan. Ook is hij regelmatig actief geweest bij overnames en surseances van betaling. De advocaten van CKV Advocaten doen dan ook graag een beroep op de kennis van Ernest.

Waarom adviseur van CKV Advocaten?
''Ik was jarenlang ondernemer en werkte graag met ondernemers. Waarschijnlijk om die reden hebben het insolventierecht en het daarmee samenhangende ondernemingsrecht mij vanaf de eerste dag nooit meer losgelaten.

Het was boeiend om voor de onderneming in problemen de juridische analyse te maken, oplossingen te bedenken en planmatig resultaten te realiseren, waarbij alle facetten van het recht de revue passeerden. Het insolventierecht is het gymnastieklokaal van het recht. Nu ik niet meer optreedt als advocaat ben ik graag een klankbord voor de advocaten van CKV Advocaten.''

Verkort cv

  • Studie rechten aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
  • Van 1979 tot 2022 werkzaam als advocaat te Zwolle met een cliëntenbestand in de wijde regio.
  • Partner/bestuurder van CKV Advocaten sinds 1984-2022.
  • Voormalig bestuurder van opleidingsinstituut De Blauwvinger Academie. Dit opleidingsinstituut (dochter-onderneming van CKV Advocaten) geeft cursussen op post—academisch niveau aan advocaten en andere beroepsbeoefenaren over alle mogelijke juridische onderwerpen waar advocaten die ondernemers bijstaan mee te maken kunnen krijgen.
  • Van 1997 tot 2022 lid van de Vereniging Insolventierecht Advocaten (INSOLAD).
  • De laatste jaren heeft Ernest zijn kennis en ervaring overgedragen aan jongere kantoorgenoten en doet dat nog steeds.
  • Hij heeft een grote maatschappelijke betrokkenheid en heeft in de loop der jaren diverse (onbezoldigde) bestuursfuncties vervuld.