Erfrecht advocaat

Na het overlijden van een dierbare kan het zijn dat u voor verrassingen komt te staan. De een aangenaam en de ander minder. Zo kan ineens blijken dat u enig erfgenaam bent of juist dat u onterfd bent. Het prettigst is het als de nalatenschap in goede harmonie met alle erfgenamen wordt afgewikkeld. De praktijk wijst helaas uit, dat dit niet altijd het geval is. Een goede erfrecht advocaat kan u in die situatie helpen. 

Nalatenschap verwerpen of aanvaarden?

Zodra duidelijk is of er een testament is opgemaakt of dat de wettelijke verdeling van toepassing is, rijst de vraag of u de nalatenschap moet verwerpen of aanvaarden. Aanvaarden kan zowel zuiver als beneficiair. Bij dit laatste heeft u het recht om eerst het vermogen en de schulden op en rijtje te zetten, alvorens u definitief beslist over aanvaarding of verwerping. In sommige situaties is het mogelijk om een zuivere aanvaarding alsnog om te zetten in een beneficiaire aanvaarding. Hierover vertellen wij u graag meer.

Inzage is van belang voor een goed overzicht

Om een overzicht te krijgen van het vermogen en schulden, heeft u inzage nodig. Werkt de executeur testamentair of werken de andere erfgenamen hier niet aan mee, dan kunt u bij ons terecht om deze informatie boven tafel te krijgen. Maar ook als u vraagtekens heeft bij de gehanteerde waarde van bestanddelen van de nalatenschap, zoals een onderneming, woning of een schilderij of twijfels heeft over de wijze waarop het testament tot stand is gekomen, kunt u een beroep doen op de expertise van onze advocaten. Zij kunnen u voorzien van gedegen advies. Dit kan zijn om u een zetje in de goede richting te geven, maar ook professionele bijstand in een procedure.

Bent u onterfd? Dan heeft u nog altijd recht op een deel van de nalatenschap, namelijk op een legitieme portie. Wij kunnen deze voor u berekenen en eveneens nagaan of u hierin niet tekort komt wegens bijvoorbeeld schenkingen aan de erfgenamen.

Erfrecht advocaten

Voor advies op alle bovenstaande punten en al uw nog onbeantwoorde vragen op het gebied van erfrecht kunt u contact opnemen met CKV Advocaten. Mocht u advies nodig hebben op het gebied van het erfrecht dan kunt u contact opnemen met erfrecht advocaten mr. Lisette Plantema-Volkersmr. Ernest ClaassenMr. Thim Pierik of mr. Thomas Spoler