(Bestuurders)aansprakelijkheid

Het doemscenario van elke bestuurder van een besloten vennootschap in het Midden- en Kleinbedrijf is om in privé aansprakelijk gesteld te worden voor handelingen die men als bestuurder van die vennootschap heeft verricht. Tegenwoordig weten rechters steeds beter de weg naar het privévermogen te vinden. Het aantal claims tegen bestuurders en commissarissen groeit, maar met name valt op dat steeds hogere bedragen worden toegekend. Het gaat in de regel om een zeer technische en ingewikkelde regelgeving en er is een uitgebreide  en genuanceerde rechtspraak ontwikkeld waarin vele details aan de orde zijn gekomen.

CKV Advocaten heeft met de mrs. Pierik en Claassen twee specialisten op dit terrein in huis. Zij hebben als curator vele procedures tegen bestuurders gevoerd en weten daarom als geen ander wat de sterke en zwakke punten van een bestuurder in zo’n procedure is. Juist om die reden worden zij tegenwoordig door menig bestuurder ingeschakeld om verweer te voeren tegen de claims van curatoren. Ook adviseren zij ondernemers steeds vaker om een claim op grond van bestuurdersaansprakelijkheid te voorkomen. Zit u met een dergelijke kwestie of twijfelt u over uw optreden als bestuurder, aarzel dan niet en bel ons nummer. Het is een open deur, maar voorkomen is beter dan genezen.

Mocht u advies nodig hebben op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid dan kunt u contact opnemen met mr. Ernest Claassen , mr. Thim Pierik en mr. Thomas Spoler.