Mr. Henk Voors

Henk houdt zich als specialist uitsluitend bezig met het strafrecht. Dat doet hij al ruim 30 jaar en met veel succes. Hij treedt op voor particulieren, die voor de meest uiteenlopende zaken (drugs, geweld, mensenhandel, zeden etc.) bij de rechter moeten verschijnen.

Daarnaast staat hij ook vaak ondernemingen bij die binnen het Economisch strafrecht met justitie in aanraking komen. Bijvoorbeeld op het terrein van milieu, (interne) fraude of fiscale kwesties.

In de afgelopen jaren heeft Henk zich bovendien ontwikkeld tot specialist op het terrein van de ontnemingsvordering (het ontnemen van wederrechtelijk verkregen voordeel in een strafzaak), en met name ook de fase die volgt op de vaststelling van het ontnemingsbedrag. Want dan komt het CJIB om de hoek kijken voor de invordering van het verschuldigde bedrag, en komen zaken als betalingsregelingen, mogelijk verjaring van de vordering en procedures om tot kwijtschelding of vermindering van het ontnemingsbedrag te komen aan de orde. Henk heeft op dat terrein al de nodige successen behaald en regelmatig gepubliceerd:

Waarom de advocatuur?

“Voor mij is strafrecht passie. Vastbijten en niet meer loslaten. Ooit heeft een bevriende advocaat mij voorgehouden dat in ieder dossier een goede verdediging zit. En dat klopt. Kwestie van er voor gaan zitten en net zo lang zoeken totdat je hem hebt gevonden.

Creatief én eigenwijs zijn: strategisch opereren. En vooral: willen winnen. In én buiten de rechtszaal.”

Verkort cv

  • Studie rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen (1990).
  • Partner/bestuurder bij CKV Advocaten.
  • Bestuurder van opleidingsinstituut De Blauwvinger Academie. Dit opleidingsinstituut (dochter-onderneming van CKV Advocaten) geeft cursussen op post-academisch niveau aan advocaten en andere beroepsbeoefenaren over alle mogelijke juridische onderwerpen waar advocaten die ondernemers bijstaan mee te maken kunnen krijgen.
  • Naast zijn werk als advocaat is Henk onder andere lid van de NVSA (Nederlandse vereniging van Strafrechtadvocaten) en hij is aangesloten bij de Businessclub van HC Zwolle (BC HCZ).
  • Ook is Henk werkzaam als tuchtrechter binnen de Raad van Discipline van de Orde van Advocaten in het ressort Arnhem-Leeuwarden.