Arbeidsrecht advocaat ondernemers

Er komt meer bij kijken dan dat u wellicht denkt...

Vaak is het zo dat pas op het moment dat een ontslag (op staande voet) of een beëindiging van de arbeidsovereenkomst op bedrijfseconomische gronden, functioneren etc. zich aandient u om zich heen gaat kijken voor een arbeidsrechtadvocaat. Ook op het moment dat een werknemer langdurig ziek is en u opeens te maken krijgt met uitvoeringsproblemen van de wet Poortwachter, het UWV, het Sociaal Zekerheidsrecht(WIA) de belastingdienst  (Besluit Werkhervattingskas) realiseert u zich dat er meer bij komt kijken dan dat u wellicht dacht.

Allemaal aspecten waar je bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst niet aan gedacht hebt en ook niet aan wilt denken omdat u deze arbeidsrelatie niet aangaat met het idee dat u als werkgever en de werknemer op een vervelende manier uit elkaar gaan of dat er geen werkzaamheden meer verricht worden terwijl de arbeidsrelatie gewoon doorloopt. Voorkomen is beter dan genezen moet u in dit geval niet alleen zeer letterlijk nemen maar ook in overdrachtelijke zin nu de meeste problemen die wij in de praktijk tegenkomen voorkomen hadden kunnen worden als er tijdig aan de bel was getrokken of – nog beter – bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst en bij het inrichten van de onderneming rekening was gehouden met het feit dat het beslist niet ondenkbaar is dat iemand ziek wordt, niet functioneert zoals je gehoopt hebt etc.

Arbeidsrelatie is geldt als iedere andere relatie

Dat is in een arbeidsrelatie niet anders dan in iedere andere relatie. Dat geldt ook voor de manier van samenwerken. Misschien is het helemaal niet nodig om een arbeidsovereenkomst aan te gaan maar kan de arbeid verricht worden/het werk gedaan worden  door een zelfstandige. Dat moet dan natuurlijk wel een échte zelfstandige zijn en niet alleen op schrift.

Arbeidsrecht advocaten voor ondernemers

CKV Advocaten kan u hierbij ondersteunen en desgewenst een scan maken van uw bedrijf om eventuele risico’s te inventariseren. Ook bij (dreigende) geschillen met uw werknemer dan wel zelfstandige waar u mee samenwerkt kan u contact met ons opnemen. Mocht u advies nodig hebben op het gebied van het arbeidsrecht dan kunt u contact opnemen met onze arbeidsrecht advocaten voor ondernemers.