Arbeidsrecht advocaat ondernemers

Een (dreigend) geschil met uw werknemer: voorkomen en oplossen

U zal er maar mee geconfronteerd worden: een slecht functionerende werknemer. Een werknemer die vertrekt naar de concurrent. Een reorganisatie wegens bedrijfseconomische omstandigheden. Of een langdurige ziekte van een personeelslid - al dan niet als gevolg van een bedrijfsongeval. Zo kunt u ook ineens te maken krijgen met een web aan regelgeving in het kader van de Wet Poortwachter, het UWV, het Sociaal Zekerheidsrecht (WIA) en de Belastingdienst (Besluit Werkhervattingskas). Vaak blijkt dat er ineens meer bij komt kijken dan dat u misschien vooraf had gedacht.

Als ondernemer wilt u zich bezig houden met uw core-business en het liefst niet teveel met arbeidsrecht. Wanneer u bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst zaken goed regelt, kunnen we u helpen problemen te voorkomen. Onze arbeidsrechtadvocaten ontzorgen, zodat u zich met uw bedrijfsvoering bezig kan houden.

Wat als een werknemer niet (goed) functioneert

Uw werknemers maken, als het goed is, van uw bedrijf een succes. Maar wat als de relatie verstoord is en u wilt dat de wegen scheiden?

Ontslag op staande voet? Het is de snelste manier om van uw slecht functionerende werknemer af te komen, maar ook de meest ingrijpende manier voor een werknemer. Het is dan ook best logisch dat een ontslag op staande voet aan allerlei regels is verbonden en alleen bedoeld is voor het geval u echt geen dag meer verder kan met een werknemer. Bovendien, als het eenmaal uitgesproken is, dan kan het niet zomaar eenzijdig ingetrokken worden.

Een iets lagere drempel is een ‘gewoon’ ontslag, ofwel een ontbinding bij de (kanton)rechter. Een werknemer komt steeds te laat, zorgt voor onrust op de werkvloer of lapt de regels van zijn re-integratie aan zijn laars. Zomaar enkele voorbeelden waarbij we u al in een vroeg stadium kunnen helpen met het opstellen van een verbetertraject of, uiteindelijk, bij het voorbereiden van een afscheid.

Ook voor een ontslagprocedure via het UWV kunt u bij ons terecht. Bijvoorbeeld als uw bedrijf onverhoopt in financiële problemen komt en er sprake is van een reorganisatie of in het geval van een langdurig zieke werknemer, die naar verwachting niet meer terug kan komen.

Wat het probleem ook is, we zullen altijd kijken of er ook een oplossing buiten de rechtbank kan worden gevonden. Dit scheelt een hoop stress en natuurlijk geld. Zeker in deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt wilt u uw bedrijf als betrouwbare werkgever neerzetten. In dit kader kan het zeer waardevol zijn om op een ‘goede’ manier uit elkaar te gaan.

Zieke werknemer, WIA en Ziektewet

Re-integratie van zieke werknemers kan een grote financiële last leggen, zeker voor het MKB. En een gebrek aan kennis maakt de problemen vaak alleen maar groter. Maar wie wil zich nu bezighouden met de Wet Poortwachter, de Wet WIA of de RIV-toets? En dat terwijl de gevolgen op korte termijn (loonsancties UWV, een dik re-integratiedossier), maar ook op lange termijn (premiestijgingen, slapend dienstverband) aanzienlijk kunnen zijn.

Niet alleen voor kleine werkgevers is het oppassen geblazen in het woud der regelgeving. Bent u Eigen Risico Drager voor de WIA of de Ziektewet? Dan is gedegen kennis van deze regelingen een absolute must. Op onze sectie arbeidsrecht beschikken we over kennis van de belangrijkste sociale zekerheidswetten (WIA, Ziektewet en Werkloosheidswet). We helpen u graag bij het maken van de juiste beslissingen.

Voorkomen is beter dan genezen

De meeste problemen die wij in de praktijk tegenkomen hadden voorkomen kunnen worden als er tijdig aan de bel was getrokken. Of nog beter, als er bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst en bij het inrichten van de onderneming rekening was gehouden met het feit dat het beslist niet ondenkbaar is dat iemand ziek wordt, niet functioneert zoals je gehoopt had of vertrekt richting de concurrent.

We helpen u graag aan een waterdichte arbeidsovereenkomst, leggen de cao uit, of stellen samen met u een personeelshandboek of huisreglement op.

Non-concurrentiebeding en scholingsbeding

Het non-concurrentiebeding en het scholingsbeding, twee prachtige voorbeelden waar in de praktijk veel discussie over ontstaat. Uw werknemer vertrekt en neemt kennis mee naar de concurrent. En hoe zit het met die opleiding die u net gefinancierd heeft? Moet de werknemer die terugbetalen? Met een waterdichte overeenkomst, een personeelshandboek of een scholingsovereenkomst kunt u dit soort discussies voorkomen. Regeren is vooruitkijken!

Onze arbeidsrechtadvocaten zetten hun expertise graag voor u in. Laagdrempelig, helder en doortastend.

Rechtsgebieden