Contractenrecht

Als particulier hebt u te maken met een veelheid aan contracten (overeenkomsten). Denk aan een huurovereenkomst, koopovereenkomst, aannemingsovereenkomst en de overeenkomst van opdracht. Het contractenrecht ziet op de vraag of een overeenkomst tot stand is gekomen, wat partijen precies hebben afgesproken, of er conform de overeenkomst wordt gehandeld en hoe een overeenkomst kan worden beëindigd. Denk wat dat laatste betreft aan de mogelijkheid van ontbinding, opzegging en vernietiging van een overeenkomst. Het overeenkomstenrecht maakt deel uit van het verbintenissenrecht. Hebt u een geschil omtrent de inhoud, uitleg of beëindiging van een contract? Neemt u dan contact met ons op. Wij wijzen u op uw rechten en zoeken samen met u naar de beste oplossing. Neemt u contact op met een van onderstaande advocaten.

Mocht u advies nodig hebben op het gebied van het contractenrecht dan kunt u contact opnemen met mw. mr. Maartje Beekermr. Thim Pierik en mr. Thomas Spoler.