Incasso & beslag

U krijgt als ondernemer regelmatig te maken met debiteuren die niet of niet op tijd betalen. CKV Advocaten is gespecialiseerd in het aanmanen en in gebreke stellen van uw debiteuren. Mocht uw debiteur dan nog niet betalen, dan hebben wij verschillende middelen om uw debiteur te dwingen te betalen. Wij kunnen onze gerechtsdeurwaarder langs sturen en de debiteur sommeren alsnog tot betaling van het verschuldigde bedrag over te gaan.

Bij blijvende wanbetaling heeft u als ondernemer soms geen andere mogelijkheid dan verdere maatregelen te treffen tegen uw debiteur. Vaak gaan debiteuren over tot betalen wanneer er op hun vermogensbestanddelen beslag is gelegd en komt het niet tot een verdere gerechtelijke procedure. De specialisten van CKV Advocaten leggen dan ook geregeld beslag op bankrekeningen, onroerende en roerende zaken en op andere vermogensbestanddelen. Alles om ervoor te zorgen dat u als ondernemer zo snel mogelijk krijgt waar u recht op heeft!

Mocht u advies nodig hebben op het gebied van incasso en beslagrecht dan kunt u contact opnemen met mw. mr. Maartje Beeker, mr. Gerard Kornetmr. Thim Pierik of mr. Thomas Spoler.