Algemene voorwaarden zijn net als een auto…

02-05-2017
Algemene voorwaarden zijn net als een auto…

Wat hebben algemene voorwaarden en een auto nu met elkaar gemeen? Dat zal ik u hierna uitleggen. Wellicht denkt u aan het eind; ik moet toch maar eens met mijn algemene voorwaarden ‘naar de garage’.

Online een auto kopen: if it sounds to good to be true it isn’t true…

Momenteel zien wij als advocaten vrij veel ondernemers die hun algemene voorwaarden ‘googlen’ of online een standaard-set inkopen. Ondernemers kijken bij het ‘googlen’ van hun voorwaarden naar de voorwaarden van andere ondernemingen en vervaardigen een eigen versie. Dat dit echt zeer veel risico’s met zich mee brengt spreekt bijna wel voor zich.

Een auto koopt men ook niet ongezien; afgaan alleen op de plaatjes, dat doet niemand! En als er staat dat uw voorwaarden voor een spotprijs kunnen worden opgesteld, moet u als ondernemer denken: ‘if it sounds to good to be true, it isn’t true!’
Er moet immers eerst maar eens ‘onder de motorkap’ van uw bedrijf worden gekeken. Als iemand algemene voorwaarden wil opstellen voor uw bedrijf zal eerst kennis moeten worden gemaakt met uw bedrijf. Om te begrijpen waarom er eerst kennisgemaakt moet worden, dient u terug te gaan naar het nut van het hebben van algemene voorwaarden. U als ondernemer hanteert algemene voorwaarden om bepaalde processen binnen uw bedrijf goed te kunnen stroomlijnen (denk aan levertermijnen, betalingstermijnen, etc.), uw omzetten zeker te stellen (opzegtermijnen zijn daarbij zeer relevant; u weet dan in ieder geval voor welke periode u welke klant heeft) en uiteraard om bepaalde risico’s uit te sluiten (wat als er niet op tijd geleverd kan worden of iets gaat mis/kapot?). Het opstellen van algemene voorwaarden is dan ook maatwerk!

Te hard gaan geeft brokken

Net als met een auto moet u niet ‘te hard’ gaan in uw algemene voorwaarden. Bedoeld wordt dat u niet uw eigen bedrijf te veel mag bevoordelen in de door u gehanteerde algemene voorwaarden. Zo mag u niet iedere aansprakelijkheid voor schade volledig uitsluiten in uw algemene voorwaarden (een fout die nog erg veel wordt gemaakt). Verschil met een auto is namelijk wel dat u er niet af komt met een boete maar dat u eerder moet denken aan ‘een rij-ontzegging’. Dat wil zeggen: als u als ondernemer een onredelijke bepaling hanteert in uw voorwaarden (zoals bijvoorbeeld het volledig uitsluiten van iedere aansprakelijkheid voor schade) dan zal een rechter die bepaling nietig verklaren. Dit betekent dat u dan in het geheel geen uitsluiting van schade meer hebt en als ondernemer het risico loopt dat juist alle schade op u kan worden verhaald. Veel verstandiger is het dan om in uw algemene voorwaarden een beperking van de aansprakelijkheid te aanvaarden (welke u kan laten verzekeren). Op die manier weet u wat uw maximale schade kan zijn en komt de voortzetting van uw bedrijf niet in gevaar.

U heeft garantie tot om de hoek…..

Een gevleugelde uitspraak bij het kopen van een Tweedehands auto is dat u ‘garantie heeft tot om de hoek’. Maar garantie tot om de hoek mag in bijna geen enkel geval. De wet geeft een veel ruimere garantie aan consumenten dan in de meeste algemene voorwaarden staat. Als in uw algemene voorwaarden staat: ‘u heeft 6 maanden garantie’ dan is dat niet voldoende; er moet achteraan staan ‘en dit laat onverlet de rechten die u heeft op grond van de wet’. De wet geeft voor veel gevallen een langere garantie op een product. Doet u dit niet dan heeft de garantiebepaling in uw voorwaarden geen waarde.

De APK van uw algemene voorwaarden

Net als een auto moet u algemene voorwaarden regelmatig laten checken. Aanvankelijk ‘koopt’ u weliswaar een nieuwe set voorwaarden helemaal kant en klaar, maar wees u ervan bewust dat de juridische ontwikkelingen niet stil staan. Wellicht heeft u bij de oprichting van uw bedrijf of bij het in de markt zetten van een nieuw product door een jurist of advocaat uw voorwaarden laten opstellen. Bedenk dan wel dat deze binnen een paar jaar al zijn verouderd. Uw auto heeft ook jaarlijks een grote beurt nodig; uw voorwaarden in feite ook!

Een aantal recente ontwikkelingen binnen de rechtspraak en wetgeving met betrekking tot de algemene voorwaarden zijn:

  •  Zeer binnenkort zal wetsvoorstel 31.358 zijn intrede doen in het Burgerlijk Wetboek. Deze wetswijziging gaat over de ‘digitalisering van algemene voorwaarden in het Burgerlijk Wetboek’. Zo kunnen straks verzekeringspolissen via elektronische weg afgegeven worden. Maar daarnaast worden onder bepaalde omstandigheden ook andere onderhandse akten en algemene voorwaarden in elektronische vorm toegestaan. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een koopakte van een woning(!). Het kabinet wil voor iedereen de administratieve lasten verminderen door de mogelijkheden van het elektronische verkeer optimaal te benutten. Als u werkt met een verouderde versie van uw algemene voorwaarden dan is het zaak deze wetswijziging straks naast uw set voorwaarden te laten leggen en goed te laten nakijken of alles nog wel ‘up-to-date’ is.
  • Een ander onderwerp dat recentelijk veel meer onder de aandacht is gekomen, is het noemen van een bedenktijd voor de consument in algemene voorwaarden. Wanneer de ondernemer de wettelijke bedenktijd van 2 weken niet noemt in de algemene voorwaarden, dan krijgt een klant een jaar lang bedenktijd. En u mag als ondernemer het gebruik van het product gedurende dat jaar niet in rekening brengen!! Dit is zogeheten dwingend recht en de Consumenten Autoriteit toetst of het correct is opgenomen in uw algemene voorwaarden.
  • Een beding dat nog in veel oude sets algemene voorwaarden staat is het arbitragebeding: als u als ondernemer met uw klant een geschil heeft, dient dat geschil voorgelegd te worden aan een arbiter. Bij consumenten mag echter sinds 1 januari 2015 geen arbitrage meer overeengekomen worden in de algemene voorwaarden.

Dit zijn slechts een aantal voorbeelden waaruit blijkt dat de ontwikkelingen rondom algemene voorwaarden nooit stil staan. Een regelmatige check van uw voorwaarden is noodzakelijk: al heeft u ze keurig opgestuurd en bent u ze overeengekomen, de inhoud van die voorwaarden kan inmiddels niets meer waard zijn (nietig of vernietigbaar zijn).

CKV Advocaten en Algemene Voorwaarden

De advocaten van CKV Advocaten zijn gespecialiseerd in het opstellen en checken van algemene voorwaarden. CKV Advocaten biedt de mogelijkheid om binnen een aantal rechtsgebieden en voor veel voorkomende kwesties en procedures een vaste prijs af te spreken. 
U als cliënt van CKV Advocaten weet met onze vaste prijzen van te voren precies wat u krijgt en wat het u kost. De prijzen zijn helder beschreven en omlijnd: over de kosten bestaat geen enkele onduidelijkheid. Er is een vaste prijs voor het opstellen van uw algemene voorwaarden en voor het checken van uw reeds bestaande algemene voorwaarden (voor meer info over de tarieven klikt u hier).

mr. Maartje Beeker