Bijstand in sporttuchtzaken

21-04-2022
Bijstand in sporttuchtzaken

Als actief sportbeoefenaar bij een sportclub bent u onderworpen aan het toepasselijke tuchtrecht van die vereniging. Onderschat dit niet, want dat kan vérstrekkende gevolgen hebben. 

Naast statutaire verplichtingen, eventueel aangevuld met die van het Huishoudelijk Reglement, zijn er tal van protocollen vastgelegd waarbij een tuchtcommissie een centrale rol speelt. Denk maar eens aan een reglement betreffende seksuele intimidatie, competitievervalsing, onsportief gedrag, enz. enz.

Bevoegdheden tuchtcommissie 

Een tuchtcommissie heeft ruime bevoegdheden om straf- en tuchtmaatregelen op te leggen. Zoals

  • Verbod tot uitoefening van de betreffende sport (clubgebonden, lokaal, regionaal, nationaal en zelfs internationaal);
  • Verbod in competitieverband te sporten;
  • Verbod trainingen te verzorgen;
  • Verbod de sportaccommodatie te betreden.

De uitspraak kan dus ingrijpende gevolgen hebben en leiden tot financieel nadeel, zoals inkomensverlies of het mislopen van sponsorgelden.

Samenstelling en werkwijze tuchtcommissie

Tuchtcommissies zijn in de loop der tijd steeds professioneler geworden. Er is een aanklager, een commissie van onderzoek en de tuchtcommissie zelf, en het merendeel is tegenwoordig samengesteld uit ‘met de rechtspraak vertrouwde juristen’.
Na een vooronderzoek brengt de aanklager de zaak voor de tuchtcommissie, en de aangeklaagde moet zich daar dan via een hoor- en wederhoorsessie verantwoorden.

Vervolgens gaat de commissie zich over de zaak buigen en volgt een schriftelijke uitspraak. Wees er vooral op bedacht dat hoger beroep mogelijk is; en hoewel dat in sommige gevallen niet in de uitspraak zelf staat vermeld, is aan deze mogelijkheid een fatale termijn gebonden.

Advies

Jarenlange ervaring bij de Tennisbond (KNLTB) als tuchtrechtrechter respectievelijk aanklager heeft mij geleerd het volgende te adviseren. Om een tegenwicht te geven tegen zoveel juridische professionaliteit, en juist omdat de belangen groot (kunnen) zijn, doet u er verstandig aan om in tuchtrechtzaken de hulp in te roepen van een ‘met de tuchtrechtspraak vertrouwde advocaat’.