Pre-pack en doorstart

17-06-2015
Pre-pack en doorstart

Een nieuw instrument in faillissementsland 

Recent is in de media maar ook daarbuiten veel aandacht besteed aan een nieuw instrument in faillissementsland, de pre-pack. In de regel komt een doorstart tot stand nadat het faillissement van een onderneming is uitgesproken onder leiding van de curator. Omdat meestal enige tijd gemoeid is met het inventariseren en verkopen van de activa treedt waardeverlies van de onderneming op, terwijl ook het faillissement zelf een waarde verminderende invloed op de onderneming heeft.

Een pre-pack is een nieuw verschijnsel dat (nog) niet in de Nederlandse wetgeving is opgenomen en voort komt uit het Angelsaksische recht. Het is een doorstart die formeel tot stand komt nadat het faillissement is uitgesproken, maar welke is voorbereid vóór de faillissementsuitspraak. Een dergelijke aanpak heeft diverse voordelen. Allereerst kan de doorstart in relatieve rust worden voorbereid. Bovendien kan het personeel meestal gewoon aan het werk blijven en de leveranciers zullen blijven leveren.

Een ondernemer die tot de slotsom is gekomen dat een faillissement niet te vermijden is kan de rechtbank al vóór de faillietverklaring om een pre-pack vragen. Besluit de rechtbank het verzoek toe te wijzen dan wordt een zogenaamde stille bewindvoerder benoemd die onder toezicht van de rechter-commissaris de situatie van de onderneming analyseert, beoordeelt of een doorstart na faillissement mogelijk is en vervolgens alle voorbereidingen treft voor een activatransactie welke direct na de faillissementsuitspraak wordt uitgevoerd.

Zoals gezegd is de pre-pack nog niet in de Nederlandse wet opgenomen. Dit brengt met zich dat pre-pack verzoeken door de rechtbanken verschillend worden beoordeeld. Ook voor de precieze taken en bevoegdheden van de stille bewindvoerder bestaan nog geen formele regels. Het wachten is op wetgeving. Ondertussen wordt de figuur pre-pack al volop gebruikt.

mr. Ernest Claassen

Vragen hierover? Neem contact op met mr. Claassen of mr. Pierik door middel van onderstaand contactformulier.