Tot wanneer kunnen werknemers hun vakantiedagen bewaren?

07-06-2021
Tot wanneer kunnen werknemers hun vakantiedagen bewaren?

Veel werknemers kozen er in de afgelopen periode voor om hun vakantiedagen niet op te nemen vanwege de beperkte reismogelijkheden in tijden van corona.

Wettelijke vakantiedagen (in uren is dit 4 keer het aantal uren dat werknemer per week werkt) vervallen zes maanden na het kalenderjaar waarin ze opgebouwd zijn. De vakantiedagen opgebouwd in het jaar 2020 vervallen dus op 1 juli 2021.

Naast wettelijk verlof hebben werknemers ook bovenwettelijk verlof. Dat zijn de extra vakantiedagen die de werkgever boven het wettelijke minimum beschikbaar stelt. Deze verjaren na vijf jaar, tenzij dat in de cao anders is vastgelegd.

Het is de taak van de werkgever om eigen werknemers erop te wijzen dat hun (mogelijk minder dan gebruikelijk opgenomen) vakantiedagen binnenkort vervallen.

In gevallen waarin de werknemer niet in staat was om zijn wettelijke vakantiedagen op tijd op te nemen omdat werknemer daarvoor bijvoorbeeld te ziek was, of omdat het door de werkgever onmogelijk was gemaakt voor werknemer om (genoeg) vakantie op te nemen, verjaren de niet opgenomen vakantiedagen ook pas na vijf jaar.

Mocht u als werkgever of werknemer vragen hebben over bovenstaande vraagstukken, of andersoortige arbeidsrechtelijke zaken, dan kunt u zich wenden tot één van onze specialisten arbeidsrecht: mr. Bink of mr. Hoekstra-Borzymowska.